2011. május 2., hétfő

Irgalmasság Vasárnapján


Irgalmas szívű Ferences Testvéreim!

„Boldog vagy, szeretett II. János Pál pápa, mivel hittél!" – írja XVI. Benedek pápa homíliája címében. Mostantól Boldog II. János Pál pápa névvel nevezheti már a világ. Kérjük közbenjárását keresztünk viselésében és testvéreink gyógyulásában!
Szűzanya hónapjában, Szent József napján különleges Kegyelem áradt szét a Szent Család közbenjárására hazánban, amelyből én a következőket tapasztaltam:
- Legjobb barátom és ferences befogadottunk igazi férfiú bátorsággal eljegyezte általa megszeretett leányzót.
- Unokahúgom befejezte egyedülálló szakdolgozatát, amelyben a Moldvai Csángó magyarság dologidejéről, életlehetőségéről és mély katolikus hitük megjelenítésről értekezet.
- Részt vettem egy nagyszerűen sikeredett - Feltámadás hitétől zengő Requiem - Irgalmasság vasárnapi hálaadókoncertjében a Szent István Bazilikában.
"Bizony mondom nektek - felelte Jézus -, ha lesz bennetek hit, és nem kételkedtek, nemcsak a fügefával tehetitek meg, ami történt, hanem akár ennek a hegynek is mondhatjátok: Emelkedj föl és omolj a tengerbe, s az is végbemegy. - Bármit kértek hittel az imádságban, megkapjátok." Mt 21,21-22
Hiszünk, mert Jézus igazolta önmagát nekünk Feltámadása által!

Megfogadom életvezetési irányelveit:
Boldogok az Irgalmasok, mert majd nekik is Irgalmaznak. Mt. 5, 7

Ha tudnátok, mit jelent: Irgalmasságot akarok, nem pedig áldozatot, nem ítélnétek el az ártatlanokat. Mt. 12,7
Higgyünk és építsük Irgalmasan szeretetben gazdag kapcsolatokkal Isten országát!

Herman
Ferences Világi Rend Pestszentlörinci Árpád-házi Szent Margit Közösségének szolgája

Nincsenek megjegyzések: