2011. május 7., szombat

Amagakeresztje: PálffyIstván blogja


Írta: Pálffy István
2011. május 4.
Mi jár a műjárőrnek?

„A félelem nélküli hétköznapokhoz való jog egymás kultúrájának, származásának és világlátásának tisztelete, ennek megteremtése minden demokratikusan gondolkodó állampolgárnak kötelessége” – szólt egy azóta hűtlen kezeléssel meggyanúsított miniszterelnök. Ez az a szöveg, a szöveg, amiben, az egyetlenben mindig erősek voltak. Gyurcsány 2007 decemberében a távoli Ostravából sietett nyilatkozni az első tatárszentgyörgyi járőrözés kapcsán, de utána még mindig volt másfél éve tenni valamit, de nem tett semmit. A szocialistáknak még azt követően is volt egy évük megakadályozni a masírozást, az egyenruhás bűnözést, mégsem csináltak semmit egy szerencsétlen egyenruha jogszabály összebarkácsolásán kívül, ami alól úgy lehetett kibújni, mint a kisnyilas házmestereknek az ünneplő zakóból. Közben viszont a probléma itt maradt, az egyenruhás visszaélések száma csak nőttön-nőtt. Ezért a Fidesz-Kdnp kormány első intézkedései között a közbiztonsági törvénycsomagban már szerepelt az egyenruhás bűnözéssel kapcsolatos szabálysértés szigorúbb szankcionálása.

Egy más minőségemben, az Országos Polgárőr Szövetség elnökségi tagjaként is tapasztalom, hogy miközben az országban jogos igény van a rendre, miközben a társadalomnak jogos elvárása a közbiztonság és miközben a magántulajdon védelme, a családok békéje természetes követelménye egy demokráciának – a korábbi kormányok nem adtak ezekre választ. Vagy rossz válaszokat adtak, vagy éppenséggel hagyták, hogy eszkalálódjon a feszültség, mert – tévesen – azt hitték, hogy minél rosszabb, annál jobb. Hát, annál Jobbik lett. De nem ez a fő baj. Hanem az, hogy a jogos ön- és köz-biztonság védelmében sok jó szándékú embert most törvénytelenségre bátorítanak az úgynevezett járőrözők. Mi keresztények és demokraták pedig nem tűrhetjük a törvénytelenséget, a békétlenséget. És - az utóbbi egy évben különösen – azt kellett tapasztalnunk, hogy egyrészt: a masírozók megpróbáltak a polgárőrség ernyője alá bújni, kiszakítani egy részt a polgárőrök munkájából, másrészt: a masírozók igyekeztek alternatív járőröknek mutatkozni.

Csakhogy! A polgárőrségről szóló törvény szerint a polgárőrség együttműködik a rendőrség szerveivel. Egészen egyértelműen: együttműködik. Nem önkényesen beöltözik, nem megjelenik egyszer csak valahol, nem masírozik fel-alá, hanem együttműködik. A törvény meghatározza ennek a formáját is, amikor azt mondja, hogy az együttműködés különösen a tevékenységek közös ellátását, a kölcsönös tájékoztatást, a tevékenység összehangolását jelenti. Közös, kölcsönös, összhang. Ezek a kulcsszavak. Márpedig éppen ezek hiányoztak a masírozók minden akciójából. Ezért ezek a cselekmények egyértelműen törvénytelenek. Kellett tehát egy büntető alakzatot megnevezni hozzá és meg kellett teremteni a törvénytelenség büntetését, büntethetőségét.

Nem a törvényi kiskaput kell bezárni, hanem azt a nagykaput, amit minden egyes ellenzéki párt a maga módján tágított. Véget kell vetni annak, hogy ilyen masírozásokkal riadalmat keltsenek, véget kell vetni annak, hogy gyanús idegenek ajándék evakuálásokkal próbálják destabilizálni Magyarországot. Ezért a kihívóan közösségellenes magatartást tanúsítók most kapnak egy kis időt. Átgondolni, hogy mit tesznek. Ellenkező esetben kaphatnak egy kicsit hosszabb időt is. Három évet. Aki pedig polgárőrnek tünteti fel magát, de csak riadalmat keltő látszat tevékenységet szervez, kapjon két évet. És az is, aki – egyébként a közösséget jó szándékkal védeni kívánó, törvényesen működő polgárőröket próbál beszervezni anélkül, hogy együttműködne a rendvédelmi, rendészeti szervekkel.

Azt a képtelenséget hallottam egy ellenzéki képviselőtől, hogy a Fidesz-Kdnp azok ellen lép fel, "akik a rendteremtésben szeretnének a törvény adta keretek között segíteni". Éppen ellenkezőleg! Most mutattam rá, hogy az egyenruhás cselekmények a polgárőrségről szóló törvény szelleme alapján törvénytelenek, vagyis nem a törvény adta keretek között maradnak. A demokratikus Magyarországon nincs helye a félelemkeltésnek, a kirekesztő gyűlöletnek. Ezek az akciók pedig nem másra, mint a gyűlöletre és a félelemkeltésre szerveződtek, ezt minden demokratának a leghatározottabb szavakkal kell elítélnie, azoknak is, akik tűrték, sőt támogatták. Nos, mi – keresztény emberek - nem tűrtük eddig se, és soha nem is támogattuk az ilyen akciókat. Ez minden békére vágyó demokratának a közös nevezője. Hogy ne kelljen demokratáknak, kereszténydemokratáknak félnünk, és ne kelljen mást sem féltenünk.
Forrás: Magyar- Hon- Lap

Nincsenek megjegyzések: