2011. május 25., szerda

Görög Katolikus ÁltalánosIskola Nyíregyházán


Görög Katolikus Általános Iskola
4400 Nyíregyháza
Bethlen Gábor u. 7.

Fejlesztőpedagógus munkája iskolánkban
„ Ne félj, csak higgy”
(Mk 5,36 )

Az egészség törékeny dolog. Van, aki már a hiányával születik. Vannak embertársaink, akik megtanulnak a részképesség kiesésekkel élni és alkotni; s vannak, akik képtelenek beilleszkedni a társadalomba. A család az ember első számú szocializációs közege, meghatározó, hogy milyen indíttatást kapunk az életre. Egyre több a hátrányos helyzetű tanuló az egyházi iskolákban. A szülők segítséget, kompenzálást várnak tőlünk.
A gyermek kiszolgáltatott. Rajtunk, felnőtteken múlik, hogy mire tesszük képessé. Az értékek közvetítése mellett, a képességeket is fejleszteni kell. Aki hátránnyal indul, azt gyakrabban, és korábban kell fejleszteni.
Tény, hogy az a gyermek jobban fejlődik, akit szeretet, bizalom, és hit vesz körül.
Iskolánkban a nyíregyházi Görög Általános Iskolában a 2004/2005-ös tanévtől főállású fejlesztőpedagógus dolgozik, ami intézményünk szakmai színvonalát emeli.
Fejlesztőpedagógusunk iskolai végzettségei, óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus-tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár. Szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, közoktatási szakértő. Tanulási zavarokból több tanfolyami tanúsítványa van. Szakmailag folyamatosan képzi magát, amit szívesen átad érdeklődő kollégáinak.
Szülőkkel, az iskolában dolgozó pedagógusokkal jó kapcsolatot alakított ki az eredményes munka érdekében, rendszeresen konzultál.
Iskolánkban a fejlesztés egyéni törődést jelent a rászorulókkal. Ennek megvalósításához először a fejlesztőpedagógus konzultál az osztályban tanítókkal, majd a gyerekeket megfigyeli, megfelelő módszerekkel felméri. A tanulási problémák okait felderíti. Az okok ismeretében megtervezi a fejlesztés folyamatát, módszereit, speciális gyakorlatokat. Az osztályból kiemeli a gyerekeket egyéni és csoportos foglakozásokra, olyan is előfordul, hogy a gyereket az integrált osztálykörnyezetben segíti.
A szülőket bevonja a fejlesztő munkába, hogy még hatékonyabb legyen az eredmény. A tanulási zavarokkal küszködő gyerekek szüleinek egyértelművé teszi, hogy nem az írás direkt gyakoroltatása a cél, hanem a fejlesztésükhöz kapcsolódó feladatok végzése. Így a szülők is tudják követni gyermekük fejlődését.
A fejlesztőpedagógus munkája összetett, végez általános képesség fejlesztést és speciális fejlesztést. Egyéni korrekció szükséges a készségek és képességek fejlettsége esetén. Írás-olvasás, számolás és beszédkészség területén, valamint a megfigyelő, gondolkodó, emlékező, szövegértő és lényegkiemelő képességek esetében is. Nagyon fontos, hogy mindenki a lemaradt részképesség területének megfelelően kapja meg a heti egy-két terápiás foglalkozást./ A legideálisabb a heti 3 alkalom lenne./
Ezeket a foglalkozásokat mindaddig végzi, míg a hátrány meg nem szűnik
Iskolánkban integrált oktató-nevelő munka is folyik. Segítséget jelent a szakszolgálatokkal kialakított jó kapcsolat, a Nevelési Tanácsadó, valamint a Tanulási Képességet Vizsgáló Rehabilitációs Bizottság szakvéleményei konkrét terápiát javasolnak. A fejlesztő foglalkozásokon a sajátos nevelési igényű gyerekek is rész vesznek / diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás /.
A gyerekek fejlődését egyéni fejlesztő naplóban rögzíti. Fejlesztésének elve a fokozatosság, amíg egy bizonyos részterületen hiányosság mutatkozik nem lép tovább. Módszerében a speciális és komplex gyakorlás egymást kiegészíti.
Az összeolvasás képességét speciális gyakorlatokkal fejleszti. A figyelem fejlesztésére nagy gondot fordít. Mindennek ez az alapja. A figyelem irányításában, a koncentráltság a tartósság a terjedelem növelésében jelentős szerepe van a rendszeres gyakorlásnak.
A fejlesztés komplex nevelési feladat felvállalását kívánja a pedagógustól. Szakmailag jól felkészült, a szakirodalomban jól tájékozott, valamint a gyerekek érdekében a törvényi lehetőségeket jól ismerő, gyermekszerető pedagógus legyen.
A mi fejlesztőpedagógusunk Atucsákné Fehér Ibolya Mária, mindezekkel a tulajdonságokkal rendelkezik, s kiváló munkakapcsolatot alakított ki a helyi Nevelési tanácsadó munkatársaival, valamint I. Sz. Tanulási Képességet Vizsgáló szakembereivel. Folyamatosan konzultál, munkájához segítséget kér, s a szakmai tanácsoktól sem zárkózik el.
A fejlesztő foglalkozások nagy hátránya, hogy nem látványos, nem azonnal mérhető az eredmény. A gyerekek lassan, de önmagukhoz viszonyítva sokat fejlődnek. Minden gyerek élvezi a foglalkozásokat, a játékos módszereket s közben észre sem veszik a tudatos, tervszerű fejlesztést. Sajátosan szakember és eszközigényesek ezek a fejlesztő foglalkozások, amit folyamatosan igyekszünk biztosítani.
A szülők körében elismert a szakemberünk, s nagyon értékelik, hogy iskolánkban minőségi egyénre szabott fejlesztő munka folyik. Munkája iránt érdeklődnek, tanácsait, véleményét, segítségét kérik. Nemcsak a lassan haladó gyerekeknek kell megadni a felzárkóztatásra az esélyt, hanem azoknak is, akik valamilyen tantárgyból rajtuk kívülálló okok miatt gyengébben tudnak csak teljesíteni.
Törekvésünk, hogy a fokozottan egyéni bánásmódot igénylő gyerekek továbbra is, egyre szélesebb spektrumú, szeretetteljes, fejlesztő foglalkozásokon kapják meg a hátrányuk leküzdéséhez szükséges szakmai és emberi segítséget.
„ Én boldog pillanataimban gyermeknek érzem magam,
és akkor derűs a szívem,
ha a munkában játékot fedezek föl.
Félek a játszani nem tudó emberektől,
és mindig azon leszek, hogy az emberek
játékos kedve el ne lankadjon…” valljuk mi is József Attilával.
A gyermek lételeme a játék. A pedagógus számára a játék módszer, eszköz a tanításban, a gyermeknek élmény. Játsszunk velük minél többet!
Tudjuk azt, hogy munkánk nem hiába való. Minden gyermek önmagához képest sokat fejlődik a specializált foglalkozásokon. Hittel és bizalommal, teljes odaadással végezzük mindennapi munkánkat, s kérjük arra Isten áldását.

Szabó Bernát Sándorné
Igazgató

Nincsenek megjegyzések: