2010. május 27., csütörtök

Sziklára épített házban


Bizonyára még sokáig visszatérek idei zarándokutam élményeihez.
21.- én hajnali hat órakor indultunk el Debrecenből, a Hajdú Volán autóbuszával.
A Szent Család Plébánia közösségéhez csatlakozott a hajdúsámsoni Római Katolikus Plébánia közössége, debreceni barátaink.
A mintegy harmincfős csoport jó hangulatban, imával és énekelve hívta segítségül utunkhoz Máriát.
Az autóbusz kényelme elviselhetővé tette a hosszú út törődéseit.
Félnapi utazás után érkeztünk Gyimesfelsőlokra, a Sziklára épített házhoz.
Ezt kell tudni a házról:
A Debrecenben 1992-ben bejegyzett Sziklára Épített Ház Alapítvány kezdeményezője és máig támogatója a Gyimesfelsőlokon megvalósult gimnáziumnak, amit 1994-ben Berszán Lajos, a község akkori plébánosa alapított csángó és székely diákok magyar tannyelvű oktatására és nevelésére. Az iskola első, híressé vált, jellegadó épületének tervezője a debreceni Haranghy Sándor. Az alapítvány elnöke Fodor András püspöki helynök, titkára Keresztesné Várhelyi Ilona. A Szent Lázár-lovagrend már az Árpád-házi királyok korától működik Magyarországon, a középkorban diplomáciai és katonai feladatok mellett leprakórházakat tartott fenn, erre is utal történelmi megnevezése (Katonai és Ispotályos Lovagrend). Magyarországi szervezete – mint a nemzetközi jótékonysági szervezet része – a rendszerváltozás után szerveződött újjá. Elnökhelyettese az ugyancsak debreceni dr. Birkás János ügyvéd. A szervezet felkarolta a határon kívül rekedt magyarság kezdeményezéseit, többek között a gyimesfelsőloki iskola és a csíkszeredai Julianus Alapítvány ügyét is. A Julianus Alapítvány a szórványmagyarság támogatására és jeles képviselőinek megismertetésére vállalkozott. Nagy erkölcsi erőt jelent Erdélyben és másutt a szórványban élő magyarság számára az évente kiosztott Julianus-díj, amellyel azokat jutalmazzák, akik az alapítvány céljait össznemzeti szinten képviselik és szolgálják. Jeles díjazottak például Böjte Csaba, Kallós Zoltán, Tőkés László, Csoóri Sándor, Sylvester Lajos, Pomogáts Béla, Tempfli József, Smaranda Enache, Czirják Árpád, Nemeskürty István, Makovecz Imre, Jáki Teodóz OSB, Raffay Ernő, Csáky Zoltán – és sokan mások.

A debreceni estély nem az első alkalom arra, hogy a Sziklára Épített Ház Alapítvány és a Szent Lázár-lovagrend együttesen nyújt segítséget az erdélyi magyarság fontos ügyeinek megvalósításához. Rendezvényeik a nemzeti elkötelezettségű emberek fontos társasági eseményei. A mostani estélyükre szeretettel hívják azokat, akik részvételükkel is ki kívánják fejezni azonosulásukat a rendezvény céljaival. Akik idő vagy hely hiányában nem tudnak jelen lenni ezen a fontos eseményen, támogatói jegy vásárlásával is hozzájárulhatnak az est sikeréhez.

A szervezők az estély fővédnökségére Sólyom Lászlót kérték fel, mivel a jelenlegi köztársasági elnök már a Sziklára Épített Ház Alapítvány létrejöttének idején anyagi támogatásával is az ügy mellé állt, és látogatásával is megtisztelte a gyimesfelsőloki iskolát.

Nincsenek megjegyzések: