2010. május 3., hétfő

Ferences arcképcsarnok: Kákonyi Asztrik


2000. december 8-án, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén, Kalocsán kiállítás nyílt Kákonyi Konstantina, kalocsai iskolanővér, festőművész, István, a szobrász és a ferences Asztrik atya, a festő és a liturgikus ruhák és felszerelések műveiből. A helyszín a Művelődési központ az egykori érseki szeminárium.
Kalocsa a millenniumi év során e kiállítással is bizonyságot tett arról, hogy büszke a tehetséges polgáraira.
A hétgyermekes Kákonyi család három képzőművész tagja jelentős helyet foglal el a XX. század magyar művészetében. Tevékenységük kiterjed az ország határain túlra is. A három közül a legjelentősebb Konstantina nővér, a legidősebb testvér munkássága. A budapesti Képzőművészeti Akadémián is felfigyeltek tehetségére 1931-35-ben. S bár ezután a rend bajai tanítóképzőjének lett a tanára, szoros kapcsolatban maradt a főváros művészeti életével. Így kapta 1941-ben a pasaréti új ferences templom Madonna-ábrázolására a megbízást. A kiállításon közelről is láthatjuk a barna ruhát és arany csillagokkal ékes palástot viselő Mennyei Királynét, előtte a királyi gyermek, akit ő ad a világnak. A késő szecesszió dekoratív világát sugárzó mű már jelzi mestere művészi teremtő erejét, amely a közel kétezeréves ábrázolási hagyományt új ikonográfiai megoldással gazdagítja, szuggesztív erejű, művészi előadásban.
E mű mellett kapnak helyet 25 évvel később, Amerikában készült Apokalipszis-képek, amelyeket 1991-ben küldött haza a Keresztény Múzeumnak, s amelyek XX. század legjelentősebb magyar alkotásai közé tartoznak (+1998).
Kákonyi István a budapesti Százados úti művésztelep jeles művésze volt, a Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karának rajztanára (+1992), a szobrászat és a grafika jeles mestere volt, aki öccsével, Asztrik atyával együtt jelentős részt vállalt templomaink új liturgikus tereinek kialakításában a 70-es, 80-as években, amelyet a II. vatikáni zsinat írt elő.
Asztrik atyától láthatjuk a kiállításon a pasaréti rendház keresztútjának néhány stáció-képét és a non-figuratív szín-kompozíciókat, amelyek jelzik az ő egyéni művészetét, amellyel korunk emberét szeretné az Istenhez emelni. (+1991)
A kiállításmegnyitón szeretettel köszöntötték a jelenlévők a városban ismét működő Kalocsai iskolanővéreket, akik száznegyven év óta a város kulturális életének fontos tényezői, továbbá Lakatosné Kákonyi Margitot, aki a legfiatalabb és ma már az egyetlen élő Kákonyi testvér.
A székesegyház diáklányokból álló kamarakórusának hangversenye képviselte Kalocsa művészeti életének jelenét és ígéretes jövőjét.
Prokopp Mária

Nincsenek megjegyzések: