2010. május 8., szombat

Mária havában


Az év legszebb hónapjában, májusban, a Mária ünnepeknek néztem utána, azért is, mivel már a Csíksomlyói búcsúra készülök lélekben
Szent Gellért legendájában olvashatjuk: «És az Ő (t. i. Szt. Gellért) tanácsának intéséből akkoron kele fel, hogy az szíz Máriát ez Magyarországban Bódog-Asszonnak, avagy ez világnak nagy asszonyának hívnák». (Toldy Ferenc: Magyar szent. leg. III. fej.) A Mária-ünnepeket ma is Boldogasszony-napoknak nevezi a magyarság, az egy Kisasszonynapja kivételével. (A dőlt betűs ünnepek az ún „hét Boldogasszony” napjai.)
 Szűz Mária Isten Anya – Theotokosz = Isten szülő ünnepe (január 1.).
 Boldogasszony eljegyzése (január 23.).
 Gyertyaszentelő Boldogasszony vagyis Boldogasszony tisztulása (február 2.).
 Gyümölcsoltó Boldogasszony, vagyis az Üdvözítőnek Mária méhében való fogantatása (március 25.: éppen 9 hónappal karácsony előtt)
 Sarlós Boldogasszony, vagyis Mária látogatása Erzsébetnél (július 2.).
 Karmel-hegyi Boldogasszony napja (július 16.).
 Havas Boldogasszony (egy Liberius pápa alatt Rómában történt csoda /havazott/ emlékünnepe) (augusztus 5.).
 Nagyboldogasszony napja, vagyis Mária mennybevétele (augusztus 15.). Ez a Szent Istvántól Magyarország védasszonyává, (Patrona Hungariae) tett Boldogságos Szűz legnagyobb ünnepe, melyet Mennybevitelnek is szokás nevezni, Krisztus anyjának halálára, feltámadására és megdicsőülésére emlékezünk. Azt hirdeti, hogy Isten „felvitte” Szűz Máriát lelki és testi valóságának teljességében Krisztus mennyei országába: azaz Jézushoz hasonlóan közvetlenül „szállt” fel a mennyekbe. XII. Piusz pápa 1950-ben ezt a régi hitbéli meggyőződést, mint hivatalos hitvallást (dogmát) hirdette ki.)
 Kisasszony napja, vagyis Mária születése napja (szeptember 8.).
 Mária neve napja, Kisasszony napjára következő vasárnapon, tehát (szeptember 8. és 15.) között
 a Boldogságos Szűz hét fájdalmának ünnepe szeptember 15.
 Fogolykiváltó Boldogasszony (szeptember 24.).
 a Boldogságos Szűz rózsafüzérének ünnepe, október első vasárnapján
 Boldogasszony bemutatásának (Praesentatio B. M. V.) ünnepe (november 21.)
 Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe (december 8.). A dogmát IX. Pius pápa hirdette ki az "Ineffabilis Deus" pápai bullában 1854-ben. (Ez a Boldogságos Szűz édesanyjában, Szent Annában való szeplőtelen, vagyis eredendő bűn nélküli fogantatására vonatkozik, s nem Mária szűzen való fogantatására.)
Mária tiszteletére szentelt
 napok: szombat (ünnep), kedd (böjt az áhított gyermekáldásért);
 hónapok: különösen október, a rózsafüzér hónapja, valamint május.
Könnyező máriaképek és- szobrok:
 Magyarországon: Máriapócs, Márianosztra
 Erdélyben: Máriaradna.
Magyarok is lakta búcsújáróhelyek Boldogasszony
 Csatka
 Csíksomlyó
 Csobánka-Szentkút
 Doroszló-Szentkút
 Fertőszentmiklós
 Jásd
 Makkosmária
 Máriabesnyő
 Máriagyűd
 Máriakönnye
 Márianosztra
 Máriapócs
 Osli
 Petőfiszállás-Pálosszentkút
 Röjtökmuzsaj
 Szeged-Alsóváros
 Szentfa kápolna
 Tornya
 Vasvár

Nincsenek megjegyzések: