2010. május 17., hétfő

Medjugorjei üzenet


2010. április 25

"Drága Gyermekek!

Ebben az időben, amikor különösképp imádkoztok és közbenjárásomat kéritek,

hívlak benneteket kedves gyermekeim, imádkozzatok, hogy imádságtok révén segíthessek

és minél több szív nyíljon ki üzeneteim felé.

Imádkozzatok az én szándékaimra.

Veletek vagyok és Fiamnál közbenjárok értetek mindannyitokért.

Köszönöm, hogy elfogadtátok hívásom."


A Béke Királynője üzeneteivel állandóan és anyai módon nevel és vezet, hasonlóképpen ebbe az üzenetben is, amikor azt mondja: „…imádkozzatok, hogy imádságtok révén segíthessek és minél több szív nyíljon ki üzeneteim felé.” Ez nagyon fontos, hiszen az üzenetek az új élet lehetősége.

Az üzenetek, amelyek megélése mellet dönt az ember, és a mindennap gyakorlatává teszi,

megváltoztat minket és környezetünket is. Aki az imaüzenet vállalása mellett döntött, új életet kezd Istennel. Ez azt jelenti, hogy neki minden nap van ideje az Istennel való találkozásra.

Az Ilyen találkozás az embert a kegyelem minden ajándékával és gazdagságával tölti el.

A Szűzanya üzeneteit elfogadó ember megszűnik önző, gőgös lenni. Felismeri mások szükségleteit

Minden ember testvér számára, akiknek van mit ajándékoznia.

Ma sok bezárt, visszautasított, csalódott ember van.

Néha nem tudjuk, hogyan segítsünk rajtuk. Szűz Mária megadja a választ: „imádságtok révén segíthessek.”

A Szűzanya üzenetei nem valami kis rövid üzenetek, történetek, vagy ijesztgetések stb.

Nem is valami propaganda anyag, melyet nagy örömmel terjesztenénk.

Az Üzenetek számunkra mindig új erő a következő élethez. Ha továbbra is kegyelemben akarunk előre haladni az életben, akkor a Szűzanyában biztonságunk van. Nem kell attól tartanunk, hogy hogyan tovább.

Nem gondoljuk, hogy azoknak, akik soha nem fogadták el az üzeneteket, könnyebb lenne.

A legjobban a hegymászóra hasonlítunk, aki úgy döntött, hogy feljut a csúcsra. Az emelkedés nagyon meredek. De neki ehhez van felszerelése, eszköze. Azt teszi, amit mindenki, és különösen, amit a csapat vezetője tesz. Az út láthatóan jelezve van, és a hegymászó a jeleket követve halad előre.

Hála a kitartásnak, az út végén a boldogság és elégedettség érzése tölti el, mert elérte a csúcsot.

A Szűzanya üzenetei nem igényelnek vitát és teóriát, hanem alázatos és odaadó megvalósítását és átvitelét az életbe. Ezért Medjugorje – ban, minden ünnep és minden zarándoklat egy újabb feljutás a csúcsra, amelyet az üzenet mutatott meg. A zarándokok tömege ebben számunkra nem akadály, hanem örömmel és tetszéssel tölt el.

Az az érzésünk, hogy mindannyiunknak sikerült feljutnunk a csúcsra, amelynek neve béke és áldás.

Az imára való meghívás a Szűzanya számára kezdettől fogva szándékai között van.

Emlékezzünk arra, hogy milyen gyakran imádkozunk a Szűzanya szándékára a rózsafüzér imádkozásakor. Ezekbe a szándékokba bele vannak foglalva mindazok is, amelyekről gyakran megfeledkezünk, vagy amelyekre nem gondolunk. Ez valójában azt jelenti, hogy szüntelenül vissza kell térnünk az üzenetekhez és bölcsességükhöz. Mindennap olvasni az üzeneteket, ez azt jelenti, hogy belépünk a Medjugorje - i mozgalomba és minden nap amellett döntünk, hogy kitartunk az úton a csodás csúcsok felé, a szívek megtéréséhez.

S végül is ehhez bátorít a mi jó és kitartó Anyánk, a Béke Királynője ezekkel a szavakkal:

„Veletek vagyok és Fiamnál közbenjárok értetek mindannyitokért.”

Szükségünk van erre a nagy közbenjárásra. Meglepő, mint egykor a Galileai Kánában:”

Fiam, nincs boruk!”

És ma mi hiányzik nekünk? Az Ő gyermekeinek? Mi az, ami ma leterhel minket, hogy nem lehet örömünk és békénk? Sokan igyekeznek megoldani mindennapi szociális és anyagi problémáikat, amelyekért nem mi vagyunk a felelősök. Hasonlítanak a madárkához, aki nem tud kijutni a bozótból, amelybe belegabalyodott. Minél jobban szeretne kijutni, annál jobban belebonyolódik. Hol van a kiút?

A mi drága Anyánk felkínálja és mutatja. Bízzunk benne és tegyünk meg mindent, amit mond.

Május Szűz Mária és a mi hónapunk is. Szívvel újítsuk meg a Béke Királynőjéhez szóló ájtatosságot és imákat.

Mutassunk mindennapi jelenlétünkkel és imánkkal jó példát mindenkinek.

Az Ő közbenjárása és áldása kísérjen ezen az úton.

Ebben a hónapban a következő szándékokra fogunk imádkozni:

A Szűzanya szándékaira. Főleg, hogy minél több szív nyíljon meg üzeneteinek. Imádkozzunk, hogy az emberek visszatérjenek a mindennapi családi imához, a szentségekhez, böjthöz és a Szentírás olvasásához.
Imádkozzunk a zarándokokért, akik Medjugorje – ba jönnek, hogy megtalálják a nekik szükséges kegyelmeket, s hogy mint apostolok a világban eleget tegyenek keresztény kötelességüknek.
Imádkozzunk Medjugorje felelőseiért, hogy a Szentlélek világosítsa meg és vezesse őket, hogy felelősségteljes feladatukkal minden zarándoknak és az Egyháznak segítségére legyenek Isten akaratának felismerésében és elfogadásában.

Nincsenek megjegyzések: