2010. május 3., hétfő

Ima ellenségeinkért


Ima ellenségeinkért és oltalomért
Az ausztriai Klagenfurtban élő Lamberger Antóniának mondta a Mennyei Atya: Ti a végső idők emberei sok támadásnak vagytok kitéve. Ezek még növekedni fognak oly módon, hogy segítségem nélkül csaknem reményvesztettek lennétek. Ez okból egy tanítást akarok adni nektek, hogy hogyan tudjátok mindezeket a támadásokat az ÉN kegyelmemmel könnyen elhárítani. Halljátok: Aki ellenségeiért imádkozik, az elveszi a lehetőséget tőlük, hogy ártsanak neki. De lélekben és igazságban kell értük imádkozni (nem csak a szavakat kimondva!). Csak az ilyen imának van hatalma legyőzni a sötétséget. Így imádkozzatok:
Mennyei Atya, küldd le szeretett Fiaddal, Jézus Krisztussal, a mi Megváltónkkal és Boldogságunkkal szent atyai szeretetedet a sötétség minden terjesztőjére, hogy általa megtérjenek, vagy saját területükön maradjanak!
Atyánk küldd le atyai szeretetedet, hogy mindazt, aki üldözni akar minket, vagy elárulni, vagy más rosszat forral ellenünk, jelenléted megakadályozza terve véghezvitelében! Küldd le szent szeretet-tüzedet minden hazugra, rágalmazóra, képmutatóra, hogy helyesen ismerjük fel őket, és meg tudjuk védeni magunkat velük szemben! Atyánk áraszd ki szeretetedet minden bűnözőre, az erőszak, a gyilkosság, a vak hatalomvágy eszközeire, hogy ne tudjanak nekünk és az emberiségnek ártani!
Atyánk bocsásd le szereteterődet, mint villámot a földre, ha gyilkosok vonulnak majd át a világon, és rosszat akarnak tenni minden népnek!
Atyánk, légy akkor velünk, légy a mi védelmezőnk, a mi vezetőnk! Légy a mi oltalmunk, erőnk, erősségük! Atyánk, áraszd szent atyai szeretetedet minden népre! Töltsd el őket szent tüzeddel, hogy felismerjék az idő veszedelmét, melyet az ősi kígyó ravaszsága okozott! Atyánk légy mindenütt az igaz parancsoló! Parancsolj a sötétségnek, hogy távozzék és kerülje az embereket! Te legjobb ATYA, tedd, amit atyai szeretetedet jónak, igaznak és üdvösnek talál! Ámen
Gyermekeim, el tudjátok képzelni ezeknek a szavaknak a hatalmát, ha tiszta, odaadó, szerető lélekből száll Hozzám? Bizony mondom: egy lélek, aki szívből könyörög Hozzám, erősebb, mint egy egész hadsereg ördög! Mert ÉN VAGYOK az ereje, és eléje sietek seregeimmel. Ti nem imádkoztok ellenségeitekért, ezért vagytok nekik, az ő önkényüknek kiszolgáltatva. Ti magatok vagytok ebben hibásak! Gyűlölitek, rágalmazzátok ellenségeiteket és féltek tőlük, (akiket nem ismertek), el akartok bújni előlük. De én azt mondom: imádkozzatok értük, hogy kiárasszam rájuk atyai szeretetemet, és meg fogom tenni. Könyörögjetek Hozzám akaratom szerint, akkor ellenségeitek tehetetlenek lesznek veletek szemben. Én szabaddá tettelek titeket és ezáltal egészen a kezembe vettelek. Mondom nektek: Aki ellenségeiért, rágalmazóiért, és akik rosszat tettek neki, nem imádkozik szavaim szerint, az jajveszékelni fog a szorongatás óráiban, mert tehetetlenül ki lesz szolgáltatva azoknak a hatalmaknak, akik kivonultak, hogy az emberiség nagy részét elpusztítsák. Legyen ez az ima számotokra egy mentőhorgony az eljövendő bajok idején. Ámen.
Forrás: Tengernek Csillaga 2010. márc. ápr.

Nincsenek megjegyzések: