2010. május 11., kedd

FVR Észak- Kelet Magyarországi Régió tevékenységéről


A FVR Észak- Kelet Magyarországi Régió tevékenysége
Régió alakulása és működése
A Ferences Világi Rend Országos Tanácsa a Nemzetközi Tanács által végzett vizitációban megfogalmazott feladat megjelölése, s a Ferences Világi Rend Általános Konstitúciói 61 cikkely 2. pontja szerint megalapította a Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Regionális Testvéri Közösséget, 1998.julius 4-én, Miskolc székhellyel a Minoriták templomá ban. A regionális közösség tagjai: miskolci, mezőkövesdi, egri, gyöngyösi, arlói, debreceni, helyi közösségek voltak akkor. A regionális tanács asszisztensének, az akkor még a Kapisztrán Szent János OFM és a Szent Erzsébet OFM Conv. rendtartományi elöljárók együtt fr. Tóth Alajos OFM Conv. atyát bízták meg.
Az alapítás után megtörtént az első választó káptalan, Német Béla FVR Országos Tanács miniszterének elnökletével 1998.julius 4-én, Miskolcon. Az Általános Konstitúció 6l.cikkely 1. pontja szerint : „A regionális testvéri közös ség az egy térségben létező összes helyi testvéri közösség szerves egysége, vagy olyanoké, a melyek akár földrajzi közösség, akár közös problémák és lelkipásztori helyzet miatt természe tes egységet alkotnak. Biztosítja a helyi testvéri közösségek és az országos testvéri közösség közötti kapcsolatot, figyelembe véve a Ferences Világi Rend egységét és összhangban azon különböző Ferences Rendekkel, amelyek a lelki asszisztenciát biztosítják a térségben.”
A Választó Káptalanokat háromévente tartották meg. 200l. szeptember 8-án, 2004. szeptember 4-én, és 2007. szeptember 1-jén, Miskolcon. A választó káptalanok közötti időben évente un. éves káptalanokat szerveztek.
Éves találkozó volt 2005.szeptember 3-án, amikor Mezőkövesd adott lehetőséget a találkozóra. Ekkor 42-en vettek részt. 2006. augusztus 7-én Nyírbátorban a Minorita templomban volt a találkozó. Ezen a káptala non 38-an vettek részt.
Választó és éves káptalanokon mindig jelen volt az Országos Tanács egy tagja. Regionális tanácsüléseket évente háromszor tartottak, mindig az aktuális feladatok megbeszélése, s a feladatok kiosztása céljából.
Idők folyamán az alapító okiratban szereplő hat közösségből tíz lett. 1999. április 20-án Jászberényben a Szent Klára közösség alapítása történt meg. 2000.dec.15-én Árpád-házi Szent Erzsébet erdőkövesdi közösség alapítása történt. 2002. október 23-án lett megalapítva a FVR Szent Pió közösség Nyírbátorban. Az alapítást a Minoriták Tartományfőnöke hagyta jóvá, s Horváth János atyát bízta meg a közösség asszisztensi feladatainak ellátására. Az alapításon és a választó káptalanon fr. Tóth Alajos atya volt jelen. 2007. augusztus 5-én Nagykátén történt alapítás. Alapító a Magyarok Nagyasszonya Tartomány Főnöke fr. Magyar Gergely OFM atya. Ezzel az Északkelet- Magyarországi Regionális Közösség Szent Maximilián M. Kolbe régióhoz tíz helyi közösség tartozik.
A Regula s az Általános Konstitúciók értelmében a testvéri vizitációk megtörténtek a régiónkban: 2006. november 25-én Paczolay Balázs OT minisztere vizitált, sajnos a jegyzőkönyvet a mai napig nem küldte meg észrevételeiről. Pasztorális vizitációt is többször kért a regionális tanács. 2006. november 25-én fr. Ioan Horvat OFM Conv. tartományfőnök atya, s Fr. Magyar Gergely OFM tartományfőnök atya vizitált. Fr. Magyar Gergely atya „Emlékeztetőben,, foglalta össze a regionális közösségünknél tartott vizitációt, melynek fő feladata az asszisztencia biztosítása a helyi közösségeknél. fr. Tóth Alajos minorita atya váratlan mennybe költözése után fr. Bogdan Adamczyk OFM Conv atya, kapott megbízatást a régió asszisztensi feladatainak ellátására.

Nincsenek megjegyzések: