2010. május 7., péntek

Kalliszt Atya emlékére


„Áldjon a halál,kapukat táró testvérünk,

karja fölsegít, amikor hozzád megtérünk,
Téged, Fennvaló, gyermeki szívvel, ámulva

dicsérünk.”


(Szedő Dénes atya „Napének” fordítása

Facimbalom 1981.)


Kovács Antal Kalliszt atyát életének 87. évében, március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén szólította nővérünk, a testi halál. Köszönjük meg az Élet Urának gondviselő szeretetét halálában. Kalliszt atya, a ferences szentek krónikása Nagykanizsán született; 1943-ban Esztergomban érettségizett. Teológiai tanulmányait Szombathelyen végezte. Örökfogadalmat 1946-ban tett. Lelkipásztori munkát végzett Szombathelyen, Pesten, a feloszlatás után Pestszentlőrincen, Szokolyán, Orgoványban. 1965-től egyházmegyei keretben plébánosként kapott beosztást Pestszentlőrincen, ahol közel három évtizedig szolgálta lelki igényességgel, békés egyszerűséggel, szívós akarattal a közösséget. 1992-ben – a Mariana Provincia újjáéledésekor – Sümegen lelkipásztor és a Világi Rend provinciai asszisztense lett. Fáradhatatlan lelkesedéssel kereste fel a legkisebb közösségeket is, hogy élessze és erősítse a ferences lelkiséget. Aprólékos kutatómunkájának gyümölcseként születtek meg írásai és könyvei a Rend szentjeinek és boldogjainak élettörténetéről, a ferences kegyhelyek leírásáról. Utolsó éveit kedves Alma Materében tölthette – betegen is ragaszkodva a szentmise bemutatásához, a szellemi-lelki munkához. Az érte felajánlott szentmisén 2010. március 31-én az első és második rendi testvérekkel mi, világi rendiek is szép számmal részt vettünk az esztergomi Ferences Templomban, melynek kriptájában helyezték Kalliszt atyát örök nyugalomra.

Emberi buzgóságunkban a böjti időben meglátogattuk Kalliszt atyát és azon reményünket tolmácsoltuk, hogy a nyári jubileumi káptalanunkra meghívásunknak eleget tud tenni. Jelezte ugyan ennek fizikai nehézségeit, de azért mi reménykedtünk. Lélekben biztosan velünk lesz, mi pedig azzal is kifejezhetjük iránta hálánkat, hogy műveit olvassuk:

Ferences szentek és boldogok az év minden napjára – Sümeg, 2002

Ferences szentek, boldogok 2009 – Magyarok Nagyasszonyáról Nevezett Rendtartomány, 2010

A sümegi ferences kegytemplom és kolostor története és leírása – Sümeg, 1995

Páduai Szent Antal élete, tanítása. (2. kiad.) – Budapest 1995, Ecclesia

Ferences búcsújáró helyek hazánkban – Sümeg, 2009

Boldog Schaffer Anna élete – Élete titka a szeretet – Budapest, 1999

Boldog Kreszcencia (Kaufbeureni Boldog Höss Kreszcencia ferences nővér élete – Sümeg, 1996

Hortai Szent Szalvátor – Sümeg, 1998

A 14 segítő szűz tisztelete Sümegen – 2006

Ferences pápák – Új Ember Magazin, 2002. dec.-jan. III. évf. 12-1. szám

A „Sümegi” Szűz Mária Ferences Naptár megújítója, szerkesztője és sok cikkének írója 2009-ig.

τ

Nincsenek megjegyzések: