2010. június 1., kedd

A Lelkes Napok Ifjúsági táborról


Kedves Testvérek!
Nagy örömmel számolok be nektek a Lelkes Napokról! Már az októberi Ifjúsági Karizmatikus Találkozón is jeleztük, hogy szeretnénk elindítani egy nyári tábort fiataloknak több karizmatikus közösség szolgálatával, ez kapta a "Lelkes Napok" nevet. Az elnevezés szándékosan kétértelmű, egyrészt a Szentlélekre, másrészt pedig a lelkesedésre akar utalni, amik persze szorosan összefüggenek. A tábort július 12-16. között vasárnaptól csütörtökig tartottuk a Nagykovácsihoz közeli Sztrilich Pál Cserkészparkban, nagyon szép környezetben.
Vasárnap este a köszöntések után szentmisével kezdtük a tábort, amit Hegyháti Tibor atya az NSZB tagja, görcsönyi plébános tartott, aki a tábor alatt végig velünk volt, és különösen a gyóntatással szolgált minket. Az esti dicsőítést az Autonóm Gyülekezethez kapcsolódó Jesus Inside együttes vezette, akik tanúságot is tettek hitükről, igen tüzes, dinamikus volt ez az este,. Hétfőn az első tanítás az Istenképekről szólt, amit Bartha Angéla az NSZB elnöke tartott, majd Nagy Zsolt, az Új Jeruzsálem Közösség vezetője az Atyáról és az önértékelésről beszélt, a szentmisét Csernai Balázs atya mutatta be, aki Pápáról érkezett közénk. Délután fakultatív műhelyként volt szó a Szentlélekkeresztségről, amit Köblös József a Nagytevel és környékéhez tartozó Néri Szent Fülöp Közösségcsalád vezetője tartott, utána pedig dicsőítő zenére tanított be koreográfiát Zubay Tímea és Eszter a miskolci Cserépedények Közösségből. Már ebből is látható, hogy a délután sem telt unalmasan, ráadásul az előbbiek mellett minden délután érdekes ügyességi programokon lehetett részt venni Tóth Lóránt vezetésével, a teljesség igénye nélkül: íjászat, légpuska, dobócsillag, fúvócső, túlélőtúra... Este egy nagyon mély, bensőséges imaest volt, amiben kértük Jézus gyógyítását testi-lelki sérüléseinkért. A zenei szolgálatot Csiszér László testvérünk vezette, aki egész tábor alatt velünk volt. Másnap nagyon izgalmas témák voltak a férfi és a női identitásról, az előbbiben Balogh Ádám az Új Jeruzsálem, az utóbbiban Vancsura Lilla a Regnum Christi Közösség tagja osztotta meg velünk gondolatait. Déltájban a szentmisét Kemenes Gábor atya nagykovácsi plébános tartotta, aki szintén az NSZB tagja. Délután csendsétán lehetett részt venni, a tékozló fiú történetét dolgozta fel interaktív formában, több állomást végigjárva részesei lehettünk az evangéliumi történet modern változatának. Ezen a délutánon egy fontos témáról, a szexualitásról volt műhely. Az esti dicsőítést a Golgota Gyülekezetből érkező Tűzveszély együttes vezette, ami után stílusosan tábortűz következett. Szerdán a tanítások Jézusra koncentráltak, az elsőt Hugyecz János atya az egri szeminárium prefektusa tartotta, aki misézett is nekünk, a másodikat Tóth Anikó, az Új Aratás Közösségből. Délutáni műhelyben a hivatásról és a párkapcsolatról beszélgettünk, ahol a jelenlévő papok, szerzetesek beszéltek saját hivatásukról, és a felvidéki Ipolynyékről érkezett Vanda Viktória és Nagy Tamás tettek tanúságot a kapcsolatukról. A második műhely az imáról, az imamódokról szólt, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy hűségesek tudjunk maradni a hitünkhöz a minket érő kísértések közepette is. A műhelyt Basa Viktor testvérünk tartotta. Este a Szentlelket hívtuk a közös dicsőítés és közbenjárás által, aki Istennek legyen hála meg is látogatott minket az Ő megújító jelenlétével, felejthetetlen marad számunkra ez az este. Mivel a Szentlélek mindig közösséget teremt, ezért utolsó napon Mohos Gábor atya a Püspöki Konferencia titkára az Egyházról, és Ságity Mária, aki a délvidéki Adáról érkezett, a közösség fontosságáról beszélt. Ezt követte a záró szentmise, amiben hálát adtunk a táborban kapott sok kegyelemért.
Bennem nagy-nagy hála és öröm van, elsősorban az Úr felé, másodsorban a szolgálók és a résztvevők felé, úgy érzem, hogy a tábor kitűnően sikerült, és ami még fontosabb, a visszajelzések alapján úgy tűnik, hogy a résztvevőknek is ez a véleményük, Istené a dicsőség! Engedjétek meg, hogy köszönetképpen felsoroljam azokat, akik szervezőként részt vettek a tábor előkészítésében és lebonyolításában: Jakab Johanna (Gaudete Közösség), Pelády Tamás (Új Jeruzsálem), Bartha Angéla (Új Aratás), Nagy Zsolt (Új Jeruzsálem), Listár István (Pécs), Wittmann Tamás (győri Szív Apostolai). Ha ezekhez a nevekhez és közösségekhez hozzáteszitek a papok, előadók, műhelyt vezetők és a további segítők neveit, akkor látszik, hogy milyen sokfelől és sok közösségből gyűltünk össze szolgálni, és bár ez a szervezést nem mindig tette könnyűvé, de a tábort nagyon változatossá, színessé tette és a közösségek együttműködésén nagy áldás volt. Mindenkiben nagyon nagy nyitottság volt, már a tábor elején, és azt hiszem, éppen ezért tudott a Szentlélek ilyen mélyen működni bennünk! Mivel első alkalommal szerveztük meg a tábort, és kicsit későn kezdtük el a szervezést, így 39 résztvevője és 17 szervezője, segítője volt a tábornak, ez nem nagy létszám, de kezdetnek ez nem rossz, és ami ennél sokkal fontosabb, hogy egy nagyon lelkes, testvéri szeretetben élő csapat alakult ki ezalatt a pár nap alatt közöttünk. A sok jó gyümölcs, amit láttam, a "ragyogás" az arcokon és a tanúságtételek nekem azt üzenik, hogy a Lelkes Napokat feltétlenül folytatni érdemes! Ebbe azonban már nem lesz közvetlen beleszólásom, mert én ősztől elkezdem a jelölt időt a karmelita rendben, ezért nem tudom a továbbiakban is vállalni az ifjúsági referensi szolgálatot. Örülök, hogy annak idején elvállaltam, és hogy láthattam, hogy érdemes volt csinálni, és imádkozok azokért, aki továbbviszik ezt a szolgálatot. Köszönöm mindenkinek akivel együtt szolgálhattam, és azoknak akik imádkoztak a fiatalokért, a táborért! Legyünk továbbra is egyek az imában!
Testvéri szeretettel
Hummel Dávid
távozó ifjúsági referens

Nincsenek megjegyzések: