2010. június 28., hétfő

Országúti ferencesek


Buda - Országúti ferencesek
Trueknight, 2010.jan.25. h, 17:36 Mária-kegyhely
Buda 1686-os fölszabadítása után az Ágoston-rendi kanonokok
engedélyt kaptak, hogy újra letelepedhessenek Budán, a régi
országút mellett. Először egy kis templomot építettek 1707-ben
és hozzá egy kis kolostort, majd 1753- ban a jelenlegi szép nagy
barokk templom építését kezdték meg.
1770-ben a „Két" Szent István tiszteletére szentelte föl a
bosnyák fer ences püspök. Híres festők is dolgoztak a szép
templomban. így pl. Maulbertsch is. 1785-ben az egyháznyomorító
kalapos király, II. József elűzte az Ágoston-rendi szerzeteseket,
és templomukat, kolostorukat a Fcrenc-rendieknek „ajándékozta",
ők örökölték a híres kegyképet is, amely a jótanács Anyjának
arany sugaras, barokk keretbe foglalt gyönyörű ábrá zolása. A
jótanács Anyjának tisztelete nagyon régi. Az eredeti híres
kegyképet Genezzano városában, Olaszországban őrzik. Legendás
eredete hirdeti ma is azt az erős hitet, melyet a Szent Szűz
jóságának és pártfogói hatalmának ténye igazol. Albániából,
ahol 1950 óta „megvalósították" Isten és az
Anyaszentegyház ellenségei az „ateista államot", vagyis a
vallás nélküli társadalmat ! Tehát Albániából a török
beözönlésekor hét jámbor fiatalember menekült az
Adriai-tengeren át Genezzano városába. Itt az Ágoston-rendi
szerzetes kanonokok templomának belső falára helyezték a szép
festményt 1467. április 25-én. Ekkor kezdődött meg a kegykép
diadala, diadalútja.
1682-ben a vatikáni bazilika káptalanja ünnepélyesen
megkoszorúzta. Ekkor nev ezték el a kegyképet a „Jótanács
Anyjáról". 1789. szeptember 18-án VI. Pius pápa a Jótanács
Anyja ünnepét, zsolozsmáját és miséjét kiteijesztette az
Ágoston-rendi atyák valamennyi templomára, és az ünneplést
április 26-ára tette át. A korettói litániába a Szent Szűz eme
kedves megszólítását: Jótanács Anyja, könyörögj érettünk!
XIII. Leó pápa vette föl. Ma, amikor annyiféle ideológia akar
bennünket az égi útról eltántorítani, nagy on időszerű, hogy
mi minden ügyünkben tanácsot kéljünk a Jótanács Anyjától.

Mária Út rendszer

Nincsenek megjegyzések: