2010. június 18., péntek

Medjugorjei üzenet


Szűzanya üzenete 2010.május 25.


„Drága gyermekek! Isten megadta nektek a kegyelmet, hogy éljetek, és védelmezzetek minden jót, ami bennetek és körülöttetek van, és biztassatok másokat is, hogy jobbak és szentebbek legyenek; de a sátán nem alszik és a modernizmus által eltérít és a saját útjára vezet benneteket. Ezért, gyermekeim, Szeplőtelen Szívem iránti szeretetből szeressétek Istent mindenek felett, és éljetek a parancsai szerint. Így értelme lesz az életeteknek, és béke fog uralkodni a földön.Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”


Isten minden kegyelem forrása és ajándékozója. Minden, amink van és amik vagyunk, az Ő ajándéka. Mi arra vagyunk hívva, hogy együtt működjünk ezekkel a kegyelmekkel az Isten dicsőségére és minden ember jóságára. Minden ami körülöttünk van, az összes teremtmény, az egész űr és a legkisebb nővény is egy ajándék. Ezekben a tavaszi napokban mindannyian látjuk ezt a szépséget, amely felébredt minden fában, minden magban. Minden növekszik és csodálatosan virágzik. Minden beszél a nagyhatalmú Teremtőről. Minden teremtmény egy dicsérő ének Istenről, a Teremtőről.

Minden teremtmény közül a legnemesebb és legértékesebb Isten számára maga az ember. Ha a csillagos ég csodálatosan szép, ha a virág ellenállhatatlanul szép, mennyivel magasztosabb és gyönyörűbb az ember. Ezért, mint Isten képmásai fel kell ismernünk a méltóságunkat, értékünket és hívatásunkat. A Biblia az elején azt mondja: az ember meg lett teremtve és a Teremtő mindent megadott neki, és minden főlé rendelte hogy mindent irányítson, ellenőrizzen és mindent segítsen.
A természet az ember szívét az Úrhoz vezeti, hogy tisztelje Őt az elfogadott ajándékokért. Ehhez Isten kegyelméből mi, keresztények megkaptuk a szentségeket. Vajon milyen kegyelem kereszténynek és szentnek lenni!
Az ember gyenge és nagyon törékeny. A teremtményeket keresve könnyen elfelejteni a Teremtőt. Mintha megkeményedne a szívünk. Könnyűvé és érzéketlenné válik és nem kapja meg az ajándékokat, amiket Isten ad. Sokan hallják vasárnapokon és ünnepnapokon a toronyból a harang hangját, de nem reagálnak. Mások megint szennyezik és tönkre teszik a természetet, és sokan közömbösek. Mi történik ma az emberrel?
Minden, ami Isten és Isten akarata ellen van, az számunkra rossz. Ez nem a mi utunk, ez a gonosz útja. Azért adta nekünk a jóságos Isten a parancsait, hogy teljesítsük azokat. Ez a mi utunk. Erre a legnagyobb és legnemesebb útra a keresztényt Jézus és az Ő tanítása vezeti. Isten szeretet parancsa sugárzik Jézus minden parancsából, tetteiből és tanításából. Jézus nem azért jött, hogy megsemmisítse Isten parancsait, hanem hogy beteljesítse azokat. Ma ez nagyon aktuális. Nem várhatjuk azt, hogy Isten parancsai miattunk megsemmesüljenek, vagy hogy hozzánk alkalmazkodjanak. Ismét meg vagyunk hívva, hogy hagyjuk el a bálványainkat és teljessen térjünk vissza az Úrhoz.


A Szűzanya az életünk értelméről beszél. Ezt nem tudjuk megvalósítani Isten nélkül. Hogyan lehet összekötni az átkozódást és Istenkáromlást a hittel? Hogyan mondhatjuk hogy hívők vagyunk, ha a Szentmise és a vasárnap nem jelent semmit számunkra, ha a pap és a szentségek, amiket kiszolgáltat nem mondanak nekünk semmit? Haladhatunk a hit útján, mint keresztények, ha nem élem az Isten parancsait?

Vannak olyan értékek, amelyek nélkül nincs boldog család és boldog ember. Család, a családi ima és Isten élő Igéjének olvasása a családban alapvető követelmény, hogy otthonunk megtöltődjön Isten kegyelme világosságával és jelenlétével.

A Szűzanya az üzenetében beszél a Szeplőtelen Szívéről, amelyet meg kell ismernünk. Ez az anyai tiszta szeretet teljessége, amely megjelöli a boldog embert. Ez a mi várunk, amelybe a gonosznak nincs belépése. Ez az a szeretet, amely az embert teljesen nyugodttá, boldoggá és békéssé teszi. Hogy béke legyen az emberek között az egész földön, az embernek meg kell tanulni szeretni Istent, a Szűzanyát és az Ő Szeplőtelen Szívét.

És végül jön a mi hivatásunk és apostoli szolgálatunk: "Éljétek és bíztassatok másokat is, hogy jobbak és szentebbek legyenek." Nem azért vagyunk meghívva, hogy csak mi miattunk éljük az üzeneteket. Isten szeretete kell, hogy hasson ránk, hogy éljük ezeket és bíztassunk másokat is, hogy ezek szerint éljenek. Hogyan? Elsősorban jó keresztény példával és kitartó imádsággal. Ezért nem szabad elfáradni jót tenni. Nézzük a szentjeinket és a Szűzanyát, de különösen Jézust, aki azért jött, hogy senki el ne vesszen. A mi ez évi Találkozónk egy elkerülhetetlen kérdés elé állít minket: "Mit tettünk a 29 éves Szűzanya jelenések alatt a felebarátunkért és saját magunkkal is azzal a tudattal, hogy a keresztény valóban egy apostol, aki szeret, aki tanúságot tesz, aki csak békét teremt és jót tesz.
Ebben a hónapban a következő szándékokért imádkozzunk:

1. A látnokokért és zarándokokért, hogy a legbuzgóbb tanúi legyenek a Béke Királynőjének és az Ő üzeneteinek, amelyek egy jobb világ magjai.
2. Az összes gyóntatóért és prédikátorért Medjugorjéban és a világon, hogy szeretettel szolgálják az Evangéliumot, és az Egyházat. Az Egyházért, amelyet megráznak a bűnök és a botrányok, hogy ne veszítsen el semmit a szépségéből és szentségéből.

3. Mindazokért, akik felelősek Medjugorjeért és a Béke Királynője jelenésekért, hogy az Úr adjon meg nekik minden áldást és a Szentlélek szükséges ajándékait. Mindazokért, akik magukat az imáinkba ajánlották, de különösen a Látogatás közösség összes tagjáért.
Válaszoljunk a Béke Királynője hívására és felelősséggel teljesítsük a feladatunkat - az apostolkodásunkat. Drága Anyánk, elkészültünk, hogy szeretettel megtegyük mindazt, amit Te vársz tőlünk. Add meg nekünk a kegyelmedet és áldásodat. Köszönjük a hívásodat!


Medjugorje, 2010. június 2.

„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy a böjt és az ima által törjetek utat, amelyen majd Fiam belép a szívetekbe. Fogadjatok engem úgy, mint édesanyát, és mint Isten szeretetének és üdvösségetek iránti vágyának hírnökét. Szabaduljatok meg mindattól, ami a múltatokból terhel benneteket és bűntudattal tölt el, mindattól, ami tévedésbe vitt benneteket – a sötétségtől. Fogadjátok el a világosságot! Szülessetek újjá Fiam igazságosságában! Köszönöm nektek.”

Nincsenek megjegyzések: