2010. június 13., vasárnap

Jézus Szíve ígéretei


I. Megadom nekik az állapotukhoz szükséges kegyelmeket.
II. Családjaiknak megadom a békét.
III. Minden bánatukban megvigasztalom őket.
IV. Életükben s különösen haláluk óráján biztos menedékük leszek.
V. Minden vállalkozásukat megáldom.
VI. A bűnösök szívemben megtalálják az irgalom forrását és végnélküli tengerét.
VII. A lanyha lelkek gyorsan buzgókká lesznek.
VIII. A buzgó lelkek hamar nagy tökéletességre jutnak.
IX. Megáldom házaikat, hol Szívem képét kifüggesztik.
X. Megadom a papoknak a kegyelmet, hogy a legkeményebb szíveket is megtérítsék.
XI. Azok neveit, akik ez ájtatosságot terjesztik, szívembe írom és onnan soha ki nem törlöm.
XII. Jézus Szíve nagyígérete: Mindazok, akik kilenc egymásután következő hónap első péntekén a szentségekhez járulnak, vagyis meggyónnak és megáldoznak, nem halnak meg szentségek nélkül.
________________________________________
dugo@szepi.hu

Nincsenek megjegyzések: