2010. június 18., péntek

Szent Antal ereklyék nyomában


Legutóbbi zarándokutamon, Nagyfaluban, János Atya hívta fel a figyelmem Szent Antal nyelvére, melyet ereklyeként őriznek.
Padova: Szent Antal nyomában járunk
I. rész
Itália vagy ahogy ma gyakrabban nevezzük Olaszországtöbb szempontból nevezetes: a művészetek bölcsője, zseniális világhírű művészek (Leonardo da Vinci,Michelangelo Buonarotti, Fra Filippo Lippi, Raffaello, Sandro Botticelli stb.), világhírűvé vált szentek (Assissi Szent Ferenc, Assisi Szent Klára, Bosco Szent János,padovai Szent Antal stb.) szülőhelye, a világ katolikusainak központja, a Vatikán, mint önálló állam Róma központjában itt található. Pápák otthona, történelmi emlékhelyek és -művek gyüjtőhelye. A mediterrán táj elkápráztat bennünket, s noha utunk fő célja a torinói székesegyházban őrzött halotti lepel megtekintése, első állomásunk Padova, a Szent Antal Székesegyház.
A Szent Antal Bazilika a világ egyik legnagyobb művészeti mesterműve, a kereszténység egyik leghíresebb és leglátogatottabb szentélye. Építésze ismeretlen, valószínűleg egy nagy tehetséggel megáldott és figuratív kultúrával rendelkező ferences lehetett – olvasható a magyar nyelven is közreadott tájékoztatóban, melyet egy ferences atya kérésemre húz elő az egyik fiókból.
A templom építése 1232-ben kezdődött, Paduai Szent Antal tiszteletére, aki 1195 augusztus 15-én születettLisszabonban, meghalt 1231. június 13-án Padova mellett. A templom építése az 1200-as évek végére fejeződött be.
A Bazilika 115 méter hosszú, keresztben 55 méter széles, fényt a három nagy rózsaablakon keresztül kap. A félhomályba merült templom a hatalmas román stílusú épület és a gótika karcsúságának harmonikus egységét alkotja. A homlokzat belső falán a középső ajtó felett látható Pietro Annigoni a diófán prédikáló Szent Antalt ábrázoló, 1985-ben készült nagyméretű freskója. A Székesegyházban körülbelül hatvan kép található a Szűzről, s megannyi szoborkompozícióban gyönyörködhet a látogató.
Szent Antal kápolnája, ahol a szent sírja található csodás reneszánsz alkotás, építése az 1500-as években kezdődött és még abban az évszázadban be is fejeződött. A tervező építész valószínűleg T. Lombardo lehetett, míg kivitelezője A Riccio. Díszítésén a kor legnagyobb szobrászai dolgoztak: a falakon kilenc Szent Antal életét és csodatevéseit megjelenítő márvány dombormű látható, mint például Szent Antal beöltöztetése,Szent Antal feltámaszt halálából egy ifjút, Egy vízbefúlt leány életre keltése, vagy A levágott, majd visszaforrasztott láb csodája… Középen áll Szent Antal oltár-sírja, Tiziano Aspetti munkája 1594-ből, két oldalán két pompás XVII. századi gyertyatartóval.
De ki is volt valójában Szent Antal? Portugál származású ferences rendi teológus és prédikátor. A Római Katolikus Egyház egyik legközkedveltebb szentje. Nemesi családból származott, eredetileg Fernando névre keresztelték. Körülbelül tizenhat éves lehetett, amikor belépett az Ágoston-rendi kanonokok közé. Ekkor vette fel az Antal nevet, védőszentjéül Remete Szent Antalt választva. 1220-ban átlépett a ferences rendbe, és misszionáriusként Marokkóba indult. Betegség miatt azonban hamar haza kellett térnie, a hajó viharba került és Szicília partjaira vetődött. Itt élt rövid ideig, majd itt vett részt 1221-ben a ferencesek generális káptalanján. Ekkor találkozott Assisi Szent Ferenccel. Antal feltűnt szónoki képességeivel, ezért azzal bízták meg, hogy Itáliában és Dél Franciaországban prédikáljon. 1227-ben tért vissza Észak-Itáliába, ahol térítő prédikátor és tartományfőnök lett, miközben a Bolognai Egyetemen a teológia lektora. 1230-ban visszavonult hivatalából, s 1231-ben útban Padova felé hunyt el az arcellai kolostorban.
Páduai Szent Antal a szegények, éhezők,
várandós anyák védőszentje
A nép viharos követelésére IX. Gergely pápa már tizenegy hónappal halála után, 1232. május 30-án szentté avatta. 1946-ban egyháztanítóvá nyilvánították. Páduai Szent Antal a szegények, éhezők, várandós anyák védőszentje. Általában a katolikus templomokban a szobra előtt található Szent Antal-persely a rászorulók számára felajánlott adományok gyüjtésére szolgál. Sírja az általunk is meglátogatott padovai Szent Antal Bazilikában található, mely híres zarándokhely.
Szent Antal testének vizsgálata 750 évvel halála után, 1981-ben történt meg, II. János Pál pápa engedélyével! A test állapotának időszerű vizsgálata után a híveknek megadatott a lehetőség, hogy a kiállított földi maradványok előtt tiszteleghessenek, mely nagy érdeklődést keltett. 1263 óta először elvégzett vizsgálatok tökéletes állapotban találták a Szent földi maradványait az azokat magába záró kis dobozban, amit a legrégebbi és durva kivitelezésű, eredetileg a Szent Antal koporsójául szolgáló ládában őriznek.
Az orvosi és történészi vizsgálatok eredményeképp megállapították: körülbelül 1.70 m magas, nem túl erős testalkatú, 40 év körüli férfi lehetett, nemes arcéle meglehetősen hosszú és keskeny, mélyen ülő szemekkel, hosszúkás kezek és keskeny ujjakkal. Rendkívüli esemény volt a Szent épségben lévő hangképző szerveinek megtalálása, ezzel kiegészül az 1263-as feltárás során előkerült, az Evangélium szent prédikátorának a hibátlan épségű nyelve. A hangképző szervek, a csontok mellett talált csuhával és az értékes korabeli drapériákat tartalmazó két láda az Ereklye Kápolnában látható.
Szent Antal nyelve és hangképző szervei épen maradtak
Szent Antal csontvázát tartalmazó, tölgyfa borítású kristálykoporsó 1981 március 1-én került a jelenlegi fülkesírba. Az Ereklye Kápolnában a középső fülkében látható Giuliano da Firenze aranyműves csodálatos ereklyetartója 1436-ból, mely Szent Antal épségben lévő nyelvét őrzi, feljebb egy padovai művész munkája a Szent állkapcsának ereklyetartója 1350-ből. A kápolna őrzi Szent Antal csuháját és azt a koporsót, melybe halálakor a holttestet belehelyezték…
A templom főoltárán Donatello mesterművei 1448-ból és azt követően uralkodnak, melyek együttesen a Bazilika leghíresebb művészeti alkotásai. Több bronzszobor Szent Antal csodáit eleveníti meg, míg középen két fájdalomteljes angyal között a halott Krisztus.
A Szent Antal Katedrális déli oldalán áll a Ferences Rendház, mely az évszázadok során Szent Antal kicsiny és szegényes lakóhelyéből fejlődött ki. A kolostorban számos kiváló egyházi személyiség élt. Itt nevelkedett például IV. Sixtus pápa és itt pihent meg zarándoklása során VI. Pius és VII. Pius, de ide érkezett 1982-ben II. János Pál pápa padovai látogatása során.
A ferencesek ma is komoly egyházi munkát végeznek,Szent Antal hírnöke címmel megjelentetik Olaszország egyik legelterjedtebb és legnépszerűbb katolikus havi folyóiratát. AzEdizioni Messaggero Padova foglalkozik a könyvkiadással, évente mintegy ötven könyvet jelentetnek meg, különös tekintettel a liturgikus-papi, és szent-antali ferences témákra.
A padovai ferencesek rejtett, de intenzív és fontos tevékenységet is folytatnak, kapcsolatot tartanak fenn Szent Antal több százezer tisztelőjével, akiktől naponta postai és telefonos üzenetek ezreit kapják, de akiknek ennek ellenére személyre szóló választ küldenek…

Nincsenek megjegyzések: