2010. június 13., vasárnap

Követésre méltó elhatározás a Nyugati Jelen alapjánJelenidő
Álláspont
Sport
Magazin
Riport
Rendőrségi hírek
Gazdaság
Kultúra
Család
Ifi
Egészség
Hitélet
Programajánló
Horoszkóp
Hirdetés2010.06.11
EUR 4.2163
USD 3.4775
100HUF 1.5141
RNB valutaárfolyam »
Szent Antal Alapítvány
Követésre méltó elhatározás a papság évében!

Vasárnap, 2010. április 18., 21.09
„Örvendetes és megszívlelésre méltó elhatározást kell közölnöm: Bíró atya (Szászvároson: Antal atya) a szászvárosi Szent Erzsébet Gyermekotthonban már nyolcadik éve nélkülözhetetlen kisegítőm, 92 éve ellenére is készséggel végzi a templomi teendőket.

A diktatúra alatt hányódott életének minden megtakarított garasát a PAPSÁG ÉVÉNEK koronájaként a közösség oltárára tette. „Szent Antal Alapítvány” elnevezéssel ösztöndíjat alapított a vékonypénzű diákok részére. Induló alaptőke: régi 4 milliárd lej. Antal Atya e fölötte nemes szándékát, a nemzetben gondolkozó magyar testvéreim jóindulatú figyelmébe ajánlva, támogassuk mindent odaadó, nagylelkű elhatározását.”

Böjte Csaba OFM

Nyugdíjas éveimet 2003 óta a szászvárosi Szent Erzsébet Gyermekotthonban töltöm, amennyiben erőmből telik, Csaba testvért segítem a templomi teendőkben. Csaba testvér csodálatos munkabírását és áldozatkészségét látva, régóta bennem motoszkált a nyugtalanító gondolat, hogy mit tehetnék én is a közösség oltárára, mert az ember értéke csak annyit ér, amennyit a közösségért tesz. Csaba testvér a társadalom legalsó rétegét vette pártfogásba, én pedig, hogy ne utazzunk ugyanazon a sínpáron, a társadalom felső rétegét céloztam meg. A tanügyhöz is tartozván, az a meggyőződésem, hogy a mély kultúra mégis- csak az intelligens felsőbb rétegből szivárog a nép felé. Ezt a gondolatot ápolta bennem Klebelsberg Kunó művelődésügyi politikája, aki Trianon után tíz évig volt Magyarország kultuszminisztere. Azt vallotta, hogy a szétdarabolt, kifosztott, tönkretett csonka Magyarországon egyedül a kultúrfölény és a Széchenyi-féle, kiművelt emberfők gyarapítása segít. Működése alatt a tanyasi iskoláktól, az óvodától a szegedi dómig háromezer különböző iskolatípus létesült.

Így született bennem az elhatározás, hogy a Böjte Csaba által létesített dévai Szent Ferenc Alapítvány mellékhajtásaként, ösztöndíjas alapítványt létesítsek „Szent Antal Alapítvány” elnevezéssel. Az alapítvány patrónusa Páduai Szent Antal, akiről elmondhatni:

Te vagy az Úr Jézusnak legjobb barátja,
Minden szegény gyermeknek a pártfogója,
Dicsőséges Szent Antal Tégedet kérünk,
Síron innen, síron túl, maradj mellettünk.

Az Alapítvány alkotmánya, szervezeti szabályzata a következő:Semmiféle jogi megszorítás, gúzsba kötő intézkedés nem lesz. Kizárólag a szeretet, a bizalom, a becsületesség, a lelkiismeret alapjaira támaszkodunk. Ha menet közben hálátlansággal találkoznánk (amit nem hiszek), nem fogunk az igazságügyi fórumokhoz folyamodni.

A helyi lelkész, a polgármester és az iskolaigazgató ajánlásával minden erdélyi magyar nemzetiségű, érettségivel rendelkező diák valláskülönbség nélkül pályázhat, aki tanulmányait egyetemi fokon folytatni akarja. Kérésünk csupán ennyi: tanulmányai elvégzése után, amikor álláshoz jut, a ráfordított összeget részleteiben, tehetősége szerint térítse meg. Ha jó szíve diktálja, hálából, ha teheti, az alaptőkét pár fillérrel növelheti, hogy másokon is tudjunk segíteni. Az Alapítvány Böjte Csaba felügyeletével és vezetésével működik. Pályázni 2011. június 1-jétől lehet.

A nagy magyar családhoz is van egy szavam: Aki az anyatestről letépett magyarság megmaradását, a „Kiművelt emberfők” gyarapodását szívén viseli, a bibliai szegény asszony hozzájárulásával az alaptőkét növelheti, hogy minél több rászoruló fiatalon tudjunk segíteni. Ne hagyjuk a szellemi értéket kárba veszni! Nagy fiai által lesz naggyá a nemzet, a többiek azáltal, hogy lelkesen szolgálják a nemzetet.

Címünk: Szent Antal Alapítvány
330046 Déva, Progresului nr.6
email: szentantalalapitvany@gmail.com
Bankszámlaszám:
Fundaţia Sfântul Francisc
Deva, Progresului 6
Cod IBAN:RO55RNCB0160027081390011
Cod fiscal: 5013605
Cod Swift: RNCBROBU
BCR DEVA

„Hass, alkoss, gyarapíts, s a haza fényre derül”
(Kölcsey)

P. Bíró J. Antal nyugdíjas szerzetes pap

Szóljon

Nincsenek megjegyzések: