2010. június 16., szerda

Ima ellenségeinkért


Ti, a végidők emberei sok támadásnak vagytok kitéve. Ezek még olyannyira gyarapodnak, hogy segítségem nélkül már, már vigasztalanok lennétek. Ezért most tanítást adok arról, hogyan győzhetitek le könnyűszerrel kegyelmem által ezeket a támadásokat.
IMÁDKOZZATOK AZ ELLENSÉGEITEKÉRT


Halljátok tehát:

„Jézus, szeretett Szent Atyánk! Áraszd ki Szent Atyai Szeretetedet minden sötétségre, hogy ezáltal vagy megtérjen, vagy a birodalma határain belül maradjon. Atyánk, küld le Atyai szeretetedet, hogy mindenki, aki üldöz, elárul minket, aki rosszat akar tenni velünk, szent jelenléted által meg legyenek akadályozva!
Atyánk! Küld le szereteted szent tüzét minden hazugra, rágalmazóra, képmutatóra, hogy felismerhessük őket, és védekezhessünk ellenük. Áraszd ki szeretetedet minden betörőre, az erőszak, gyilkosság, elvakult hatalomvágy minden eszközére, hogy ne tudjanak ártani se nekünk, se az egész emberiségnek.
Atyánk, szent szereteted erejét úgy küld le, mint a villám, amikor gyilkosok vonulnak a Földön, és rosszat akarnak a népeknek. Te légy akkor velünk, légy a mi Hősünk, Urunk, Vezetőnk, Te légy a mi védelmezőnk, a mi erőnk!
Atyánk, Áraszd ki Atyai szeretetedet minden népre, töltsd be mindegyiket a szent tüzeddel, hogy felismerjék az időket, hogy milyen veszélyt hozott a világra a vén kígyó ravaszsága.
Atyánk, Te légy mindenütt a valódi parancsoló! Parancsold meg a sötétségnek, hogy vonuljon vissza a gonoszsága helyére, és hagyja békén az embereket.
Atyánk! Te legjobb Atya, cselekedd azt, amit Atyai szereteted jónak, igaznak és üdvösnek tart. Ez a mi hitünk, a szeretetünk szent bizonyossága.”

Kedves Gyermekeim!
Sejtitek, mekkora ereje van ezeknek a szavaknak, ha egy tiszta, Nekem odaadó szerető lélek imádkozza?

Mondom nektek:
Egy olyan lélek, aki Tőlem kér, erősebb egy egész sereg ördögnél, hiszen Én vagyok az erőssége, elébe sietek seregeimmel!
Ti nem imádkoztok az ellenségeitekért, ezért vagytok nekik kiszolgáltatva. Ti magatok vagytok a hibásak!
Gyűlölitek, félitek, szapuljátok az ellenségeiteket, holott nem is ismeritek őket, igyekeztek előlük elrejtőzni.

De Én mondom nektek:
Imádkozzatok értük, hogy kiárasszam feléjük Szent Atyai Szeretetemet, és akkor Én ezt megteszem!
Imádkozzatok akaratom szerint, és akkor ellenségeitek tehetetlenek lesznek veletek szemben. Hiszen kivásároltalak benneteket, hogy szabadok legyetek, és ezáltal kezeimbe vettelek.

Mondom nektek:
Aki nem imádkozik az ellenségeiért, a rágalmazóiért és gonosztevőkért, siratni fogja a szorongattatás óráiban, mert tehetetlenül ki lesz szolgáltatva azoknak az erőknek, melyek megindultak, hogy az emberiség nagy részét elpusztítsák.
Mondva lett ez nektek, hogy mentőövként szolgáljon az eljövendő nyomorúságban!

Ámen.

Johannes Widmann 1966. 06. 04.

Nincsenek megjegyzések: