2010. március 21., vasárnap

Részlet a márciusi ferences körlevélből


A testvéri közösségek minden tagjának!PAX ET BONUM!

Kedves Testvérek!
Fogadjuk örömmel Szent Ferenc írását a meg nem erősített regulából:


„(21) 1Ezt vagy ilyen buzdítást és dicsőítést tarthat minden testvérem, ha úgy tetszik, hirdetheti is az Úr áldásával az emberek között:

2Féljétek és tiszteljétek, dicsőítsétek és áldjátok, adjatok hálát és imádjátok az Urat, a háromságos és egy mindenható Istent, az Atyát és Fiút és Szentlelket, mindeneknek teremtőjét.
3Tartsatok bűnbánatot, teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcseit, mert hamar meghalunk.
4Adjatok és adatik nektek.
5Bocsássatok meg és nektek is megbocsáttatik.
6És ha nem bocsátjátok meg az embereknek bűneiket, nektek sem bocsátja meg az Úr a ti bűneiteket.
Valljátok meg összes bűnötöket.
7Boldogok, akik bűnbánatot tartva halnak meg, mert a mennyek országába jutnak.
8Jaj azoknak, akik bűnbánat nélkül halnak meg, mert az ördög fiai lesznek, kinek tetteit cselekszik,
és az örök tűzre mennek1.
9Óvakodjatok és tartózkodjatok minden rossztól, és maradjatok állhatatosak mindvégig a jóban.”
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, hogy Szent Ferencet adta nekünk példának és próbáljuk meg a böjti időben követni tanácsait és - ismerve életét, - cselekedeteit.

τ

Testvéri közösségeink életéről számoltak be a régióminiszterek és az Országos Tanács szolgálattevői márciusi ülésünkön. Legjelentősebb esemény a régiókban a testvéri látogatásokra való készülődés és a már lezajlott látogatások lezárásán elhangzott jó tanácsok feldolgozása, megvalósítása.

τ

Sajnálatos tény, hogy bár 20 éve megújult a Ferences Világi Rend Magyarországon, még mindig nincs szervezett Ferences Ifjúság. Ennek megalakulásával kapcsolatban még sok munka vár ránk és szerzetes testvéreinkre, de bíztató hírrel szolgálhatunk: a közelmúltban volt egy újabb ferences ifjúsági találkozó a Margit körúton, melyen az első rendből Didák testvér vett részt, ott voltak harmadrendi nővérek és ott volt Paczolay Balázs, rendünk ifjúsági felelőse. Nem először jönnek már össze. Reménykeltő, hogy mind a szervezők, mind a fiatalok lelkesek. Meglátásunk szerint jó úton halad a dolog. Kérjük azonban imáitokat, hogy az ifjúsággal kapcsolatos terveink és igyekezetünk találkozzanak az Úr „terveivel”.

τ

Egy másik jó hír: az Arlón befogadott 14 ferences lelkületű testvérünk rendszeresen részt vesz a kezdeti képzésben. Orosz László régióminiszter – Katival, a Régió képzési felelősével – egy ottlétükkor két órán keresztül hallgatta a testvérek beszámolóit arról, miért vonzza őket a ferences lelkiség. Tanulságos és örömteli beszámolók voltak.

Imádkozzunk értük, hogy az a hang, amelyet meghallottak, továbbra is vezesse őket a ferences úton, hogy eljuthassanak a végleges elköteleződésig. És imádkozzunk azokért is, akik elvezették őket erre az útra.

Nincsenek megjegyzések: