2010. március 18., csütörtök

Imádság Szent Józsefhez


Szent József Atyánk! Te jóságos vagy. Még senki sem könyörgött hiába hozzád. Tárt karokkal fogadsz mindenkit, aki fájdalmaiban hozzád esedezik. Tekints könyörületesen az én nagy nyomorúságomra! Te jól tudod, mily nehéz megpróbáltatás ért engem, mennyire szenvedek miatta. Te ismered, milyen keservek gyötrik most szívemet. Az ellentmondások tüzében kínlódva érzem, hogy vétkeim miatt megérdemeltem e nehéz keresztet.
Teljes szívemből bánom minden bűnömet!
Kérlek téged, Szent József, járj közben értem Jézusnál, mert téged szívesen meghallgat! Te légy szószólóm! A te kérésedet nem fogja visszautasítani, ha közbenjársz értettem. Ezért bizalommal várom tőled, hogy nagy bajomban segítségemre siess. Bensőséges alázattal kérlek téged, tekints reám, hallgasd meg szívem óhaját, hallgasd meg kegyelmesen esdeklő imámat! Szent József Atyánk! Te szállást kerestél Szűzanyánknak Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni a Szeretetlángnak az emberi szívekben. Jóságos Szent József, áldj meg minket és kérd Szent Jegyesedet, Nagyasszonyunkat, árassza Szeretetlángja kegyelmi hatását az egész emberiségre most és halálunk óráján.
Ámen.

Nincsenek megjegyzések: