2010. március 26., péntek

Gyászjelentés


„Mindenható, szentséges, fölséges és hatalmas Isten, minden jó, legfőbb jó, egészen jó, aki egyedül vagy jó, neked áldozunk minden dicséretet, minden dicsőséget, minden kegyelmet, minden tiszteletet, minden áldást és minden jót. Úgy legyen, úgy legyen. Ámen..” (Assisi Szent Ferenc)


Az Élet Urának gondviselő szeretetét köszönjük meg

Kovács Antal P. Kalliszt ofm

halálában
Életének 87. évében, március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén szólította nővérünk, a testi halál.

Nagykanizsán született. 1943-ban Esztergomban érettségizett. Teológiai tanulmányait Szombathelyen végezte. Örökfogadalmat 1946-ban tett. Lelkipásztori munkát végzett Szombathelyen, Pesten, a feloszlatás után Pestszentlőrincen, Szokolyán, Orgoványban. 1965-től egyházmegyei keretben plébánosként kapott beosztást Pestszentlőrincre. Közel három évtizedig szolgálta lelki igényességgel, békés egyszerűséggel, szívós akarattal közösségét.

1992-ben – a Mariana Provincia újjáéledésekor – Sümegen lelkipásztor és a Világi Rend provinciai asszisztense lett. Fáradhatatlan lelkesedéssel kereste fel a legkisebb közösségeket is, hogy élessze és erősítse a ferences lelkiséget. Aprólékos kutatómunkájának gyümölcseként születtek meg írásai és könyvei a Rend szentjeinek és boldogjainak élettörténetéről, a ferences kegyhelyek leírásáról.

Utolsó éveit kedves Alma Materében tölthette – betegen is ragaszkodva a szentmise bemutatásához, a szellemi-lelki munkához.


Az érte felajánlott szentmise 2010. március 31-án, szerdán

11.00 órakor kezdődik az esztergomi Ferences Templomban.

Temetése a rendház kriptájában lesz a szentmisét követően.
Adj, Uram, örök nyugodalmat neki!

Nincsenek megjegyzések: