2010. március 9., kedd

Assisi Szent Ferenc szobrával


Ferences közösségünk részére készített Szent Ferenc szobrot.
Utánanéztem:
Lakatos Aranka Debrecenben született, éle¬te, tevékenysége idekötődik. Munkásságá¬ban meghatározó részvétele a Nyíregyháza-¬sóstói, illetve a Mezőtúri Alkotótelepeken. Mindkét kolónia a viaszveszejtéses bronz¬öntés műhelye. Ennek a mintázási-öntési eljárásnak a legnagyobb előnye, hogy a bronzszobor öntőformáját maga a művész készíti, így kikerülhető a homokformázás minden szakmai és technikai nehézsége, időigényessége. Eredménye viszont egy sokkal szebb, érzékenyebb és vékonyabb felületű öntvény. Mivel az eljárás során a megmintázott viasz formáját teljes egészé¬ben felveszi a rákent samott, majd égetése¬kor a kifolyt viasz helyére öntött bronz - a művész a legaprólékosabb, finomabb, lírai formázást is véghezviheti.
Lakatos Aranka mestere ennek a tech¬nikának, melynek révén belső invenciója szerint alakíthatja anyagát.
Lakatos érmeken, kisplasztikákon min¬tázza légies nőalakjait, gazdagon burjánzó vegetációját. A mezőtúri művészkolónia természetvédelmi területe, a Holt-Körösök lenyűgöző vidéke számos plasztikáját ösz¬tönzi. Az örvényes-hullámzó víz, az állat és növényvilág két és háromdimenziós bronzain egyaránt jelen van. Emellett kis¬plasztikáinak jelentős része a legfontosabb emberi érzelmek megfogalmazása körül bolyong. A társkeresés, a barátság, a von¬zások különféle formája manifesztálódik egy-egy munkáján. Csak egy plasztikáját említsük meg, a többféle variációban, három dimenzióban és érmeken is meg¬mintázott Unikornis-t, az Egyszarvú-t. A különböző lexikonok említik a szüzesség, a Holddal kapcsolatos nőiség jelképeként, a homlokából kinövő szarva révén pedig a nő feletti diadalát jelképező férfiasság szim¬bólumaként. Lakatos Arankánál is többféle értelmezésben jelenik meg a csavart szarvú,
ló testű állat. Hol szelíden fekszik a nőalak mellett, hol köpenyes alakok emelik ma¬gasra jelképük-áldozatukként. A nő-férfi kapcsolata vezérli több alakos munkájánál, érménél is. Például a Találkozások, Érinté¬sek sorozatainál.
Az érem, a kisplasztika intimebb műfaja. Lehetőséget ad a művésznek arra, hogy szubjektívebb, személyesebb legyen, oly¬kor egy-egy gondolatot több oldalról is kö¬zelítsen. Olyanok ezek a kis mesterművek, mint a szonettek; a művész legbensőbb érzelmei, vallomásai. Lakatos Aranka szinte a lélek apró rezdüléseit is képes egy-egy kis érmébe sűríteni. Mégis talán mondhatjuk, hogy a művész legerősebb oldala a port¬ré. Szelíd empátiával közelit modelljéhez, átérezve annak teljes karakterét. Nagy eré¬nye, hogy összességében képes megidézni modelljéről azt a képet, benyomást, amely ismereteink révén mindannyiunkban él. Hogy csak művészportréit említsük, Krúdy, Kölcsey, Holló László, Márai, Dali különbö¬zőségükkel bizonyítják, milyen magas fo¬kon képes átélni alanyának személyiségét. Mindegyik mű más és más, eltérőek annyi¬ban, amennyiben modelljeik különböznek egymástól. A formák iránti nyitottságát bizonyítja például Dali, Tóth Árpád büszt¬jének, illetve a Márai, Holló László portré plasztikai megoldásának különbözősége.
A közönség számára igényelt külső ha¬sonlóságok mellett a művész tökéletesen érzékelteti alanya belső jellemzőit. Min¬tázásának finom modulációval teremti meg azokat az asszociációkat, amelyek felvillantják előttünk a személyiség belső jegyeit.

Nincsenek megjegyzések: