2010. március 10., szerda

Medjugorjei üzenet


2010. február 25-én

„Drága gyermekek!

Ebben a kegyelmi időben, amikor a természet is készül, hogy az év legszebb színeit adja,

arra hívlak benneteket, gyermekeim, hogy nyissátok meg szíveteket a Teremtő Isten előtt,

hogy Ő átváltoztasson és saját képére formáljon benneteket,

hogy így mindaz a jó, ami elszunnyadt szívetekben,

új életre és az örökkévalóság iránti vágyakozásra ébredjen.

Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”


A nagyböjti idő valójában kegyelmi idő.

Isten szava megrendíti a keresztények szívét, akik elkezdték a nagyböjti böjtöt és bűnbánatot azáltal, hogy elfogadták hamvazó szerdán a hamvazkodást, és a meghívást: térjetek meg és higgyetek az Evangéliumban!

Ez a szent és kegyelmi idő az ébredés ideje. A tél az utolsó napjait számlálja. Tapasztalatból tudjuk, hogy most reménykedhetünk az ébredés, a növekedés, a virágzás és az élet új idejében.

A Béke Királynője meg akarja nekünk mondani, hogy ahogy a természet körülöttünk készülődik a változásokra, ahogy új életre ébred, az Egyház és az Úr annál inkább hív minket, hogy változzunk és növekedjünk.

Minden fa, ami változatlan maradt tavasszal, ami nem válik zölddé, száraz marad.

Az ilyen fát kivágják. Ez halott. A keresztény, aki anélkül lép be a böjti időszakba,

hogy a megtérésre való hívásra válaszolna, olyan marad, mint a száraz fa.

A mi megváltásunk értelme, minden egyes ember személyes megtérése, és végül minden ember megváltása. A hamvazkodással elkezdett böjt azt jelenti:

hogy elkezdjük Jézussal az utat az ima és a böjt pusztájában.

Ezzel az Isten felé nyitott szívvel elkezdődött a mi átváltozásunk.

Elmélkedve Jézusról, az Ő pusztabeli tartózkodásáról, az Ő szenvedéséről és haláláról és az Ő keresztjéről, felemel és megerősít minket.

Így mi félelem nélkül mondhatjuk a kísértőnek: " Távozz sátán!"

Mit jelent az, amikor az apostol azt mondja, hogy a mi meghívásunk arról szól, hogy "Jézushoz hasonlóvá váljunk"? Mit jelent az, hogy az Ő képére átalakuljunk?

Megismerhetem-e az Ő képét, irgalmas Arcát, ha nem imádkozom és böjtölök?
Milyen szemmel nézek Jézusra a pusztában, a Getszemáni kertben, vagy a kereszten, ha félek elkezdeni az imát, a böjtöt? Ha nincs erőm, hogy kikapcsoljam a tv-t, hogy megtaláljam a békét, a szabadságot és időt az imára? Ha a Bibliát nem hittel olvasom, és minden nap nem hallgatom az én Tanítómat - akkor hogyan tudok én hozzá hasonlóvá válni?

Hogy tudom felfedezni az Ő irgalmas Arcát?

Ő tanít engem, hogy hogyan álljak az Atya elé és mondjak dicsőítő imát.

Ő tanít engem, hogy hogyan bocsássak meg hetvenszer hétszer.

Ő tanít engem, hogy elfogadjam az Atya akaratát, megtagadjam önmagamat, a féktelen és szertelen vágyaimat, és sóvárgásaimat.

Csak Ő tud felébreszteni engem egy új életre, ahogy azt megtette a betániai Lázárral.

Ő kérdezi, hová temettem az önszeretetemet, bűneimet, gőgömet, az iszákosságomat és istentelenségemet?

Csak Ő tudja elmozdítani a követ az én zárt szívemről és újraéleszt engem.

Sok minden van eltemetve és elaltatva a mi szívünkben.

Emlékezzünk ígéreteinkre a bérmáláskor, a házasságkötéskor, vagy amikor fogadalmat tettünk.

Csak Ő tudja megváltoztatni a mi terméketlenségünk, gyümölcstelenségünk sivatagát.

Erre a kegyelemre mindenkinek szüksége van. Sokat kaptunk és sokat fognak tőlünk kérni.

Ez az üzenet erőteljes és nagyon időszerű.

Válaszoljunk az Egyházunk, az Üdvözítőnk, és a drága Édesanyánk, a Béke Királynője hívására.

Nem azért beszél hozzánk, hogy a nagyböjt szent időszakát ismertesse, hanem azért szól hozzánk, hogy fölébresszen, hogy lelkesítsen minket a megtérésre. Az Édesanya hangja Medjugorje - ból az egész világon visszhangzik.

Milliók hallhatják, a legnagyobb alázattal életre keltik - minden szavát.

Az Ő szeretetéért képessé válnak arra, hogy mindenkit szolgáljanak.

Bécs bíborosának és a hittani kongregáció eminens tagjának zarándoklata, amelynek fennhatósága alá tartozik Medjugorje, egy különös kegyelem, amelyért köszönetet kell mondanunk. Ez a csendes és alázatos pásztor beszélt Medjugorje - ban az összegyűlt zarándok Egyházhoz. Minden szaváért hálásak vagyunk, amely gyógyszer, gyógyír minden zarándok szívére. Mint Mózes, rámutatott, hogy a Béke Királynője kezdetektől fogva hova vezet minket. Ez mind egy nagy jel nekünk, akik hiszünk.

Drága imádkozó család, öleljük magunkhoz lelkesen Édesanyánknak, a Béke Királynőjének ezeket a meleg szavait, és válaszoljunk a hívásra, hogy éljük az üzeneteket, és az Úr minden mást megad nekünk.


Ebben a hónapban a következő szándékokra fogunk imádkozni:

1. XVI. Benedek pápánkért, minden püspökért, papokért, szerzetesekért és szerzetesnőkért, hogy ebben a böjti időben legyenek a kegyelem jelei, a béke és a szeretet jelei az Egyházban és a világban. Hogy az ő imájuk és áldozatuk elősegíthesse a világ és az Egyház megtérését.

2. Minden családért, hogy ebben a nagyböjtben megtisztíthassák életüket minden bálványtól, minden függőségtől, hogy minden keresztény családunk termékeny legyen a szentségben. Minden zarándok szülőért, hogy a gyermekeikért fölajánlott ígéretek irgalmas meghallgatásra találjanak Istennél.

3. Minden zarándokért, és különösen azokért a fiatalokért, akik keresik Istent és az Egyházat, hogy megtalálják és találkozzanak Vele, mint az ő könyörületes és jó Atyjukkal; minden bűnös megtérésé-ért, és visszatérésükért az Atyához, az Egyházon és a szentségeken keresztül. Minden betegért, akik hittel zarándokolnak Medjugorje-ba, hogy megtalálják testük és lelkük gyógyulásának kegyelmét.

fr. Jozo Zovko

Nincsenek megjegyzések: