2011. március 27., vasárnap

Mécs László: Pató Pál: a madár, fiaihoz


(Elôadás a rádió számára)

Fiaim, csak énekeljetek!
,,Mirôl énekeljünk, Pató Pali bácsi?''
-- Hogy lassan tovább érsz,
s hamar megöregszik, ki nagyon kíváncsi.

Fiaim, csak énekeljetek,
hogy kihajolgatni vonatból veszélyes,
hogy nyáron meleg van,
télen hideg, s keskeny az, ami nem széles.

Fiaim, csak énekeljetek,
arról, hogy a Marsban mit esznek estére,
s Óperencián túl
kék-e a tündérek tiszta mágnás-vére.

Fiaim, csak énekeljetek,
hulló falevélrôl, ôszi violárul,
s hogy szép látvány az, ha
a Föld s egy nép szeme álmodásra zárul.

Fiaim, csak énekeljetek

a télrôl, mely úgy szép, ha a Földön végig
minden erô szunnyad,
s álmát fagy-csendôrök jég-szuronnyal védik.

Fiaim, csak énekeljetek
altatóport, másról ne zengjen a dal már,
aludjon az ország, aki alszik, boldog!
Minden tavasz-nyitó fecske: forradalmár!

Budapest, 1941 március
Kéziratból

Nincsenek megjegyzések: