2011. március 26., szombat

Ima Égi Édesanyámhoz


Életem újra kereszteződéshez érkezett.
Már gyermekkorom óta nem kérhetek segítséget, vigasztalást mástól, csak az Égi Édesanyánktól.
Most, amikor Gyümölcsoltó Boldogasszony Napját ünnepeljük, újra ezt teszem.
Szeretettel gondolok vissza, 2009- ben történt első találkozásunkra.
Letérdeltem a Csíksomlyói Madonna szobra elé és könnyezve mondtam imámat:
MA A CSíKSOMLYÓI SZŰZ MÁRIÁHOZ

Üdvözlégy Csíksomlyói Szentséges Szűz Mária,
Keresztény híveidnek Segítő Anyja!
Íme kegyszobrod előtt térdelve, mély alázattal
Mutatom be tiszteletemet és hódolatomat.
Te általad ajánlom fel magamat Istennek, és
Remélem, hogy általad elnyerem mindazokat
A kegyelmeket, amelyekre oly nagy szükségem van.
Irgalmas Jó Anyám, tekints reám, fogadj engem
Anyai Jóságoddal és megértéseddel.
Bizalommal jöttem ide, mint édesanyámhoz,
Hatalmas pártfogómhoz, életem vezércsillagához.
Végy anyai oltalmadba és nyújtsd felém kezedet,
Mely engem gyámolítson, vezessen és oltalmazzon.
Hallgasd meg buzgó kérésemet, segíts minden ügyemben,
Vigasztalj szenvedésemben és bánatomban,
Oltalmazz a veszélyben, ments meg a bűnre vezető
Kísértésektől, légy betegségemben ápolóm és
Halálomkor vigasztalóm.
A te kegyes oltalmadba ajánlom, nem csak önmagamat,
Hanem szüleimet, testvéreimet, rokonaimat,
Barátaimat, jótevőimet és mindazokat,
Akikért imádkozni tartozom.
Nyerd meg mindnyájunk számára a Mennyei Atya
Irgalmát és az Úr Jézus szeretetét és a Szentlélek
Kegyelmét, hogy testben - lélekben megszentülve
Éljünk e világon, holtunk után pedig veled együtt
Örvendezzünk az Örök boldogságban.
Csíksomlyói Segítő Szűz Mária, könyörögj érettünk!
Óh, Babba Mária
Jézus Krisztus anyja
Könyörögj érettünk
Védd tovább nemzetünk.

Szent István királyunk
Rád bízta országunk,
Ne hagyj el bennünket
Mentsd meg nemzetünket!

Mi elhagytunk téged
Hitehagyott néped
Mégis fohászkodik,
Hozzád imádkozik.

Egyesítsed újra
- Óh, Babba Mária -
Széjjelhúzó néped
Egyesítsed, kérlek!

Térjen meg országod
Hulljon lábaidhoz,
Tisztuljon meg újra!
Óh, Babba Mária!

Imám meghallgatásra talált.
Ma is itt vagyok, telve életkedvvel, hálával.
Csaba Testvér felhívását olvasva Mária Kertjének építéséről, elhatároztam, augusztusban magam is elzarándokolok Hozzá.
Húsvét ünnepe előtt, töredelmesen megvallom, hogy életem, a könnyebbik oldalról akartam folytatni.
Nehéznek találtam keresztemet, meg akartam mással osztani.
Ma, fogadom, keresztem türelemmel, kitartással hordozom.
Apróság ahhoz képest, amit Megváltónk Értem is tett.

Nincsenek megjegyzések: