2011. március 21., hétfő

Aki Istent keresi, Jézusarcát szemlélje!


A vasárnapi Úrangyala-imádság alkalmából XVI. Benedek pápa az aggasztó líbiai helyzetről és a színeváltozás üzenetéről beszélt a Szent Péter téren egybegyűlt híveknek.
„Az utóbbi napokban Líbiából érkező aggasztó hírek – mondta a Szentatya – félelemmel töltenek el; a lelkigyakorlat hetében különösen imádkoztam a térségért. Nagy aggodalommal követem az eseményeket, imádkozom a drámai helyzet szereplőiért, és sürgető felhívással fordulok valamennyi poltikai és katonai vezetőhöz: mindenekelőtt polgáraik biztonságát viseljék szívükön, és biztosítsák, hogy eljusson hozzájuk a humanitárius segély.” A pápa lelki közelségéről és imáiról biztosította az embereket, „hogy mihamarabb béke köszöntsön Líbiára és az egész észak-afrikai térségre.”

Az imádság előtt Benedek pápa a nagyböjti vasárnap evangéliumáról, Urunk színeváltozásáról elmélkedett. Rámutatott, hogy az esemény, melynek szereplőit felhő takarta el – ami a Bibliában mindig Isten jelenlétére utal –, előkészítette az apostolokat, hogy el tudják viselni Jézus kínszenvedését és megértsék a feltámadás dicsőséges tényét.

A Szentatya két másik isteni megnyilatkozással állította párhuzamba a színeváltozás jelenetét. Mózes a Sínai-hegyen találkozott az Úrral, de arcát nem láthatta; Illésnek pedig a Hóreb hegyén „enyhe szellőben” nyilatkozott meg az Úr. A színeváltozáskor viszont – hangsúlyozta – nem Jézusnak mutatkozott meg az Úr, hanem magában Jézusban nyilatkoztatta ki magát. Aki tehát Istent keresi, Jézus arcát szemlélje, hiszen ő Isten szentségének és irgalmának tökéletes kinyilatkoztatása. A színeváltozáskor – folytatta a Szentatya – Mózes és Illéssel ellentétben nem Jézus kap isteni parancsot, hanem az apostolok: „Őt hallgassátok”. Aki tehát Isten akaratát keresi, Jézust kövesse, szavait fogadja be, hiszen benne nyilatkozik meg Isten akaratának teljessége.

XVI. Benedek pápa végül arra biztatott: nagyböjtben különösen ügyeljünk rá, hogy időt szakítsunk az imádságra és a szentírásolvasásra, és a mindennapi élet terhein felül valamiféle önkéntes felajánlással tegyünk eleget a bűnbánat isteni parancsának.

Magyar Kurír

(mk)

Nincsenek megjegyzések: