2011. március 12., szombat

Jelekből tanulva építjük Isten országát


Japán természeti katasztrófa elszenvedőiért rendüljön meg a ti szívetek is!
Imádkozzatok többet! Kérjétek az Irgalmasság Urát, hogy a jobbik arcát
mutassa mifelénk bűnbánók felé!

Japánban az akitai Mária-szobor azonban nemcsak könnyezett és izzadt
több mint százszor 1973-tól fogva, hanem három alkalommal egy süket
nővér hangot is hallott a szobor irányából.
Szűzanya megtérésre figyelmeztetése után ismert eszközt ajánl a kezünkbe:
"Az egyedüli fegyverek, amelyek megmaradnak számotokra: a rózsafüzér
és a kereszt, amelyet Fiam nektek hagyott. Imádkozzátok naponta a
rózsafüzért a pápáért, a püspökökért és a papokért."
Mi ugye meg fogadjuk az üzenetet lényegét és keresztre tekintve végre megtérünk?

Jézus így szólt Máté 10ben "Aki föl nem veszi keresztjét s nem követ
engem, nem méltó hozzám." Kemény beszéd.

Nagyböjt kitűnő alkalom a figyelmességre, megbocsátásra, kibékülésre,
minden betegség, nehézségek felajánlására! A lemondások gyakorlásával
az akaratunk és a jó szándékunk megerősítésére.

Herman
Ferences Világi Rend Árpád-házi Szent Margit Közösség szolgálója

Az önkéntes Ima és lemondás személyes és szabadon választható.

Előre ment testvérünkért és a Japán áldozatokért imádkozzunk a
Tisztítótűzben szenvedő lelkekért!
Ferences testvértől egy szép ima:
Ó, Jézusom, aki a lelkeket annyira szereted! Kérlek és könyörgök
hozzád legszentebb szíved haláltusájára és szent édesanyád fájdalmára.
Tisztítsad meg drága szent véreddel a világ minden bűnösének lelkét,
akik a haláltusájukat vívják vagy, akik a mai napon fognak meghalni! Ó
Jézusom Isteni szíve, aki érettünk a haláltusa kínjait elszenvedted,
kérünk könyörülj a haldoklókon!

Nincsenek megjegyzések: