2010. január 30., szombat

Üdvözlégy, Mária!


Üdvözlégy, Mária!
Beszélgetés Hidvégi Máté biokémikussal, az Avemar feltalálójával
Sikeres tudós, egy világhírű rákellenes szer feltalálója, elkötelezett katolikus. Világszerte ismert találmányának "fantázianeve", Avemar, a Szűzanyára utal. Miért? Kisboldogaszszony ünnepéhez közelegve erre is választ kapunk.

- 1955-ben születtem. Édesanyám Dávid Katalinművészettörténész egy erdélyi örmény, erősen katolikus, vallásos család leszármazottja. Egyik unokatestvére, Dávid László püspöki titkára volt Márton Áronnak, főpásztorához hasonlóan őt is bebörtönözték, majd kolozsvári plébánosként vonult nyugdíjba.
A Szent Mihály-templom plébánosa volt?
- Igen, és tizenhárom évig volt börtönben. Elpusztíthatatlan örmény ember volt. Amikor kérdezgettem őt a börtönemlékekről, mindig mosolyogva beszélt ezekről az évekről. Anyai nagyapám,Dávid Lajos alapította a szegedi gyógyszerészeti intézetet és gyógyszertárat 1921-ben, amikor a kolozsvári egyetemet oda átmenekítették. Édesapám, Hidvégi György zsidó származású ember, eléggé érdekes az ő családja is, melynek eredeti neve Hoffmann volt. A család ismert alakja volt Hugo von Hoffmanstal, aki híres irodalmár volt Bécsben. Apukám anyai ága, a Beck család spanyolországi szefárd zsidó eredetű. Apám családját 1944-ben megölték.
Ilyen "kettősségből" születtem katolikusnak. Édesapám a mai napig hívő zsidó, zsinagógába jár. Én úgy nőttem föl római katolikusként, hogy megünnepeltük otthon a zsidó ünnepeket is. Anyám katolikus létére olyan szinten élte meg a zsidó vallási ünnepeket és a vallást, mint egy rabbi.
A katolikus ünnepekhez, liturgiához, ikonográfiához pedig úgy ért, mint kevesen az egyházban...
- Apám vezetésével megünnepeltük otthon a zsidó ünnepeket. Tartott széder-estét. Én tehát egy vallásilag nyitott környezetben, de szigorú katolikus nevelésben részesültem. Ennek köszönhetően számomra a katolicizmus a legfontosabb az életben.
És az Ön családja? Önnek már felnőtt gyermekei vannak.
- Feleségem Miklós Eszter, az ő édesapja Miklós Pál, aki az Iparművészeti Múzeum igazgatója, jeles Kína-kutató, szintén művészettörténettel foglalkozó ember. Katolikus volt, de felnőttként már nem gyakorolta vallását, anyósom pedig református. Nem is keresztelték meg a lányukat, hogy majd ő eldönti, ha felnőtt lesz, hová akar tartozni. Így a feleségem egyszerre lett megkeresztelve Áron fiunkkal.
Nyilván nem véletlenül lett a gyermekük Áron.
- Márton Áron püspök nagy szerepet játszott Áron fiunk nevének kiválasztásában. Van még egy Anna nevű lányom is, akiből pszichológus lesz. Feleségem ma sokkal erősebben hisz, mint bárki más, akit én ismerek, magamat is beleértve. Volt egy nagyon megrázó istenélménye. Ennek hatására az egész életét a vallásnak szenteli. Hatalmas műveltséget is szerzett ezen a téren. Nagyon értékesek az imái. A sikereimet jelentős részben az ő imáinak köszönhetem. Úgy imádkozza a rózsafüzért, hogy attól leomlanak a falak...
Édesanyjának rokona volt Dávid Szaniszló, Szeged-alsóvárosi lelkipásztor is.
- Igen, ő édesanyám bátyja, és egyben a feleségemnek és a két gyerekünknek keresztapja is. Nagyon értett a gyermekek, az ifjúság nyelvén. Amikor meghalt, több ezer gyermek volt ott a temetésén Szegeden. Ez is mutatja, mennyire szerették. Rendkívüli személyiség volt, egy Néri Szent Fülöphöz hasonló pap. Nagyon szegényen élt, de különleges képességekkel. Ha valakire ránézett, annak a legbelsőbb tulajdonságait, titkait is látta. Rengetegen gyóntak nála. A kilencvenes évek első felében halt meg.
Személyesen is találkozott Márton Áronnal?
- Természetesen. Sokszor jártam nála Szaniszló nagybátyámmal együtt. Ha megérkeztünk a püspöki palotába, Áron püspök leszaladt a lépcsőn a nagybátyám elé. Ez nagy dolog volt akkoriban, hiszen egy erdélyi püspök nagy tekintély volt. Engem, a kisgyereket kiültettek az ablakba, és a püspök mutogatta nekem a várfalat, a katonákat. Nagyon szerette Laci bátyámat, Dávid Lászlót. Később én rendeztem sajtó alá Domokos Pál Péter Márton Áronról szóló könyvét.
Ez a családi háttér, a vallási kötődés, a szegedi gyógyszertár és a feleség, aki ki tudja imádkozni a tervek megvalósulását, mennyiben segítette szakmai pályáját?
- Biológus-mérnök vagyok, biokémiából doktoráltam, biológiából írtam a kandidátusi értekezésemet. Egyetemen tanítottam, de korábban sokáig a gabonaiparban dolgoztam. Kanadában töltöttem két évet gabonakutatóként. Életem fő műve az Avemar. Ez egy rákellenes szer, melynek alapanyaga a búza.
Ez ma már gyógyszer?
- Ez nem gyógyszer, hanem úgynevezett vénynélküli, törzskönyvezett tápszer. Azért van ebben a kategóriában, mert pillanatnyilag nem tudjuk megmondani a pontos hatóanyagát. Csak azt tudjuk, hogy nagyon hatékony, és sokat kell belőle szedni. Naponta kilenc grammot, ami a gyógyszerek milligrammjaihoz képest ezerszeres menynyiség. Onkológiai, rákellenes hatása miatt törzskönyvezték. Évtizedek óta ez az első magyar rákellenes szer, amelyet a illetékes hatóság elismer.
Ez jelentős magyar siker...
- Igen, magyarok találták fel, és Magyarországon törzskönyvezték. Ezen a területen ez igen ritka esemény. A hetvenes évek eleje óta nem volt rá példa. Magyarországon nagyon erős a rákkutatás, sok jó kutatónk van. De hogy hazai erőből végigvigyük a törzskönyvezésig, ilyen nem történt mostanában, mert a találmányok - pénz hiányában - előbb-utóbb külföldre kerülnek.
Ez most megmaradt magyarnak, és ma már magyar találmányként világszerte nagy iránta a kereslet.
- Világszerte jelen van. Nemcsak a betegek számára, hanem a kutatás szintjén a legkülönbözőbb országokban, például az Egyesült Államokban, Izraelben és Olaszországban.
A meglévő szer hatását kutatják, vagy a továbbfejlesztésén dolgoznak?
- A meglévő szer további hatását kutatjuk különböző más rákfajták esetében. Gyakorlatilag minden rákfajta esetében hatékony. Ez azért van, mert olyan alapvető folyamatokra hat, amelyek közösek mindenféle rák kialakulásában és az áttétképződésben, vagyis amikor a daganat szóródik, és újabb kis daganatkolóniák keletkeznek a szervezet különböző pontjain. Ez jelenti a legnagyobb veszélyt: az áttétképződés. Az Avemar pedig gátolja ennek kialakulását. Ha együtt alkalmazzák a kemoterápiás szerekkel, és utána már csak az Avemart önmagában, akkor akár teljes mértékben meggyógyulhat a beteg, nem alakul ki áttét.
Az Avemar tehát nem az alternatív gyógyászat egy lehetséges változata, hanem - ha jól értem - kiegészítője a bevett gyógymódoknak, gyógyszereknek...
- Pontosan. Szlogenként mondhatjuk, hogy ez nem alternatív, de nincs alternatívája. Vagyis nem helyettesíti a műtétet, a kemo- és sugárterápiát, de ugyanakkor az Avemart sem helyettesíti semmi...
És ez nem megelőzés...
- Nem, a kezelésben és az utókezelésben van szerepe. Alkalmazása akár évekig is eltarthat.
Miért kapta ez a szer az Avemar elnevezést?
- A készítménynek én adtam a nevet. Az Ave Mariából, az Üdvözlégy Máriából ered a név. Egyszerűen nem tudtam más nevet adni neki... A rákkutatáshoz nagyon sok pénz kell, anélkül nem is lehet vele foglalkozni. Egy csomó lelkes ember is bekapcsolódott a munkába, komoly szakemberek, kutatók. De pénz nélkül nem tudtunk továbblépni. S amikor már reménytelen volt a helyzet, kicsit bele is betegedtem. Akkor azt mondtam, hogy én ezt nem csinálom tovább. És akkor eszembe jutott: miért nem imádkozom? Fohászkodtam az Úr Jézushoz és a Szűzanyához. Azt ígértem, hogy ha segítenek, akkor én megemlékezem Szűz Máriáról. Ahogy ezt megígértem az egyik nap, másnap már fölhívott valaki, hogy érdekli a dolog. Elmentem hozzá - bár ő már a sokadik volt... Jó üzletember volt, sok pénzzel. Elmondtam, milyen összegre van szükségem, akkor ő azt mondta, rendben. Azóta is, ha kérdezem, miért állt azonnal kötélnek, azt válaszolja, hogy nem tudja. Soha életében még ilyet nem tett...
Kockázatos dolog lehetett a számára...
- Az volt, de az Avemar elkészült. És akkor rájöttem, hogy itt nem lehet viccelni, ezt a Szűzanyáról kell elnevezni. S belémvillant, hogy Avemar. Ez a név története.
Mióta van forgalomban ez a szer?
- 1998 novemberétől. Étrend-kiegészítőnek minősült, és mint ilyen, mostanáig szabad áras volt. Vagyis sokba került. A patikák annyiért adták, amennyiért akarták. Most, hogy törzskönyvezték, hatósági ára lett, ami azt jelenti, hogy negyven százalékkal olcsóbb, mint korábban. Nincs rajta áfa, és könynyebb hozzájutni. Sokat kaptak a betegek a klinikai programokon és a Magyar Rákellenes Ligán keresztül. Mindent elkövetünk azért, hogy a daganatos halálozások számát csökkentsük.
További szakmai tervei?
- Az Avemart terjesztem a világban, mert óriási lehetőségek rejlenek benne. A kapcsolatos kutatásokkal számos fiatal kutató is a világ élvonalába kerülhet. Ezt segítem, támogatom.
Tagja a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrendnek.
- Paskai László bíboros ütött lovaggá az esztergomi bazilikában: ott térdeltem előtte a novíciusok szürke köpenyében, amin rajta van a skarlátvörös kereszt. Ezután rám terítették a csontszínű köpenyt...
A lovagrend legfőbb hivatása a szentföldi keresztények támogatása, a szentföldi zarándoklatok előmozdítása és az azokon való részvétel.
- Így van. Én a munkám miatt is gyakran járok Izraelben. Mi, a lovagrend tagjai az életünket, szívünket és mindenünket föltettük rá, hogy az Úr Jézus ügyét szolgáljuk. Legfőbb pártfogónk a Boldogságos Szűz Mária, akit ma Palesztina Királynőjének nevezünk, és aki előtt október utolsó vasárnapján ünnepélyes szentmisével hódolunk.
Szerdahelyi Csongor

Nincsenek megjegyzések: