2010. január 31., vasárnap

Anekdoták II.


DER OHÁNNESZ
Még halála után is a legnagyobb szeretettel emlékeznek viszsza az emberek a nemesszívű János papra (Der Ohánnesz), ki nagyapáinknak az Isten igéjét hirdette. Kiváló szónoki tehetség volt ez a János pap, és hatásának a titka abban állott, hogy rendkívül közvetlenül tudott a néphez szólani. Típusa volt az igazi lelkipásztornak, ki a templomon kívül, az életben is vezetője, oktatója és vigasztalója maradt híveinek.
Meg is siratták az örmények, mikor a világból elköltözött, de még a könnyeknél is szebben beszél szeretetükről az a kegyelet, mellyel a János pap emlékezetét megőrizték.
*
Az üdvözülésről prédikált Der Ohánnesz az örmény híveknek. A prédikáció magyar nyelven folyt, és egyik motívumát a dicsekvés utálatos voltának fejtegetése képezte. A hívek nagy áhítattal és figyelemmel hallgatták az ékesen szóló papot, kit közvetlen modora miatt rendkívül szerettek.
- Aki maga magát dicséri s először teszi: az gyanús - kezdte Der Ohánnesz. - Ha másodszor is teszi: nota bene. De ha harmadszor is ezt cselekszi, akkor vegyétek elő a bugyellárisotokat és írjátok bele, hogy: gazember.
*
Gyergyószentmiklóson mint plébános működött Der Ohánnesz, de nagyon vágyott vissza az örmények Mekkájába, Szamosújvárra. Folyamodást intézett Fogarassi püspökhöz, melyben kérte, hogy helyezze őt át Szamosújvárra kápláni minőségben.
- Fiam, te ugyan jól csinálod. Cseberből akarsz vederbe menni.
- Engedjen meg eminenciád, de mit tehetek én róla, ha jól érzem magamat a vederben.
A püspök természetesen teljesítette kívánságát, és áthelyezte Szamosújvárra a derék plébánost.
*
Mikor Haynald bíboros, mint erdélyi püspök, látogatást tett Szamosújvárt, feltűnt előtte a Der Ohánnesz kopottas reverendája:
- Nincs más reverendád, fiam?
- Ez az egyetlen - válaszolta Der Ohánnesz.
Haynald már-már megdorgálni akarta a jámbor papot, midőn felvilágosították, hogy ez az ember a legnagyobb jótevője a szegényeknek, ki az új reverendáját is egy nyomorgó családnak adta oda.
*
Csikorgó téli hidegben megindult Der Ohánnesz a legelhagyatottabb házakba, hol tudta, hogy éhező és nyomorgó családok vannak.
A házban kuporgó emberek egyszer csak azon vették észre magukat, hogy az ajtón vastag pokróc, télikabát, kenyér és szalonna repülnek be. Ilyenkor mondták:
- Most jár a mi angyalunk.

1 megjegyzés:

Amanda Afredo írta...

hitel! hitel!! hitel!!!
Olyan jóhírű és akkreditált magánhitel-társaságot keres, amely az egész életen át nyújtandó kölcsönöket nyújtja. Nagyon gyorsan és könnyedén kínálunk mindenféle hitelt, személyi kölcsönöket, autóhiteleket, jelzáloghiteleket, diákhiteleket, üzleti kölcsönöket, befektetési hiteleket, adósságkonszolidációt és még sok mást. Elutasították a bankok és más pénzügyi intézmények? Szükség van egy konszolidációs hitelre vagy egy jelzálogra? Ne nézz többet, mint itt vagyunk, hogy minden pénzügyi problémádat a múlté tedd. Adományokat nyújtunk olyan magánszemélyeknek és vállalatoknak, amelyek pénzügyi támogatásra szorulnak 2% -os arányban. Nincs szükség társadalombiztosítási számra, és nem szükséges hitelellenőrzés, 100% garantált. Szeretném használni ezt a médiát, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy megbízható és támogató segítséget nyújtunk, és örömmel nyújtunk hitelt.
Ezután küldjön nekünk egy e-mailt a következő címre: (victoriaemmanuelloan@gmail.com), hogy kölcsönt kérjen