2011. február 1., kedd

Áldott a nap


Áldott a nap,
mely elindította a.
Teremtő Gondolatot.
.Áldott az Élet, mely megfogantatott.
.Áldott a Lét, mely kehelyként kinyílott, és
.Áldott a Mag, mely új Életnek indult.
.Áldott a Csoda, mely Világként létrejött,
.Áldott a Hang, mely a Térben megrezdült.
.Áldott a Kozmosz, és annak minden sugárzása, és
.Áldott a Föld, és annak minden Létformája.
.Áldott a Kő, és súlyos keménysége, és
.Áldott a Lég, s éltető könnyedsége.
.Áldott a Növény, és tanító nyugalma, és
.Áldott a Csend, mi a növekvés alapja.
.Áldott a Mozgás, mi már az Állat sajátja, és
.Áldott az Érzés, mely a mozdulatban önmagát adja.
.Áldott a Virág, mely kelyhét kibontja, és
.Áldott a Méhecske, mi munkájával az életet kétfelé is továbbadja.
.Áldott a szellő, mely a madár Dalát továbbviszi, és
.Áldott a fül, mely a Hangot édes énekként idézi.
.Áldott a Szív, mely a létet magába fogadja, és
.Áldott a Figyelem, mely mindezt áldással
.Magában hordozza!
.Áldott
.Áldás.
.Áldás, Áldás, Áldás.
.Legyen áldott minden kéz, mely simogatásra indul,
.Legyen áldott minden élő, mely a simogatásra viszonozva mozdul.
.Legyen áldott az érzés, mely könnyeket és nevetést egyaránt felszínre hoz,
.És legyen áldott a szív, mely minderre megtalálja a viszonzó Hangot.
.Legyen áldott a szomorúság és a fájdalom, mely tanító és jobbá tesz,
.És legyen áldott a szeretet, mi önzetlenül gyógyítja a sebeket.
.Legyen áldott a beteg, ki szenvedése által megváltja a rosszat, .És legyen áldott a gyógyító és orvos, ki munkájával gyógyulást hozhat.
.Legyen áldott a tanító, ki huncut nebulókat oktat,
.És sokszorosan legyen áldott a tiszta gyermek,
.Ki fénylő szemével szeretetre biztat.
.Legyen áldott minden ember,
.Ki az életet szebbé és
.Jobbá teszi!

Nincsenek megjegyzések: