2011. február 3., csütörtök

A megszentelt élet, mint Isten igéjének élő olvasata


A megszentelt élet ünnepén mintegy harminc szerzetes, a ferences világi rend tagjai és számos zarándokok érkezett a mátraverebély-szentkúti nemzeti kegyhelyre. A szerzetesközösségek tagjai számára Ferenc-Mária szécsényi klarissza apátnő tartott előadást „A megszentelt élet mint Isten Igéjének élő olvasata” címmel.
A katekézis során Ferenc-Mária nővér XVI. Benedek pápa Verbum Domini, az Úr Igéje című és kezdetű szinódus utáni buzdításának egy mondatát elemezte: „A Szentírás magyarázata hiányos maradna, ha nem hallgatnánk azokat, akik igazán megélték az Isten Szavát, vagyis a szenteket. Ugyanis, „viva lectio est vita bonorum” (a jók élete élő olvasat). Az előadó a pápai buzdításhoz kapcsolódva Assisi Szent Ferenc megállapítását idézte: „megrövidítette a szót az Úr a földön” – ezzel a mondattal az evangéliumi szegénység gyökereinél vagyunk: az Ige testté lett, szegénnyé, kicsinnyé lett. Egyetlen magatartásunknak, cselekedetünknek, szavunknak, gondolatunknak sem lehet más mintája, mint a megtestesült Ige.”

A szentmise főcelebránsa Bartal Tamás nyugalmazott jászóvári apát volt, aki a hivatás ajándék voltáról elmélkedett prédikációjában, az ajándékról, amely egyben küldetés.

A szentmisét követően a szerzetes zarándokok a Vita Consecrata apostoli buzdításban közzétett, II. János Pál pápa által fogalmazott imádság szavaival újították meg hűségüket a kihelyezett Oltáriszentség előtt.

Magyar Kurír

Nincsenek megjegyzések: