2011. február 4., péntek

Ima a családokért


Isten, kitől a mennyben és a földön
minden származik.
Atyánk, aki a Szeretet és az Élet vagy,
add meg, hogy a Földön minden család
- Fiad Jézus Krisztus által,
ki asszonytól született,
és a Szent Lélek által -
legyen az Isteni kegyelem forrása,
az élet és szeretet igazi szentélye
a nemzedékek számára,
melyek egymásra következnek.

Add meg, hogy kegyelmed vezérelje
a házastársak gondolatait
és cselekedeteit
csalájuk és a világ minden családjának
javára.

Add, hogy a fiatal nemzedékek
erős támaszt találjanak a családban
emberségük érdekében,
hogy igazságban és szeretetben
növekedjenek.
Add, hogy a szeretet
megerősitve a házasság szentsége által,
erősebbnek mutatkozzék,
mint bármely gyöngeség és minden válság,
mely családjainkat néha sújtja.

Végül kérünk, add meg,
a názáreti Szent Család közbenjárása által,
hogy az Egyház a föld
összes nemzete között
sikerrel hajthassa végre küldetését
a családban és a családokon keresztül,
a mi Urunk, Jézus Krisztus által,
aki az út, az igazság és az élet,
mindörökkön örökké.
Amen.

Nincsenek megjegyzések: