2011. február 24., csütörtök

A család évében


Komáromi János

Ima és engesztelés az ÉLETÉRT a Család Évében

Aprószentek ünnepén újra imára és engesztelésre jöttünk össze a Belvárosi Főplébánia Templomba (Bp. V. ker. március 15. tér).

A mostani alkalom azért is volt talán kiemelkedő, hiszen huszadik éve kerül megrendezésre ez a sajnos folyamatosan aktuális együtt imádkozás, mert a Magyar Egyház meghirdette a Családok évét. A püspöki körlevél, ami dec. 26.-án Szent Család vasárnapján felolvasás formájában avatott be az elkövetkező év rendkívül fontos és remélhetően sok kegyelmi erőt mozgósító történéseibe. Ezért a mostani aprószentek ünnepéhez kötődő együttimádkozás és elmélkedés részben a család irányába próbált gondolatokat ébreszteni a jelenlévőkben. Biztosra mondható, hogy a halál civilizációjának foglyaként nem vagyunk képesek megfékezni vagy leállítani az abortusz gyilkos gyakorlatát. De a család, mint Isten teremtési logikájából létbehívott szakrális közösség, amint minden továbbélési lehetőség alapja, igenis megálljt tud parancsolni az önzésből következő gyilkos indulatoknak. Igen, de ahhoz elsősorban az szükséges, hogy II. János Pál pápa felszólítását komolyan végig gondoljuk: „Család légy az, ami vagy”, hogy átvehessünk belőle olyan kegyelmi erőket, ami tudatosan képesít a család ellen munkálkodó szintén teljesen tudatos gonosszal szemben. Ezért a mostani elmélkedők a személyes tanúságtétel és a gondolati megfontolás megfogalmazásával próbáltak segítségünkre sietni.

Reményeim szerint egy-egy ilyen alkalom talán képes eljuttatni többünket az alapvetően szükséges bűnbánat fontosságához. Különösen nekünk, akik a bűnbánók rendjéhez tartozunk megközelítőleg illik ismernünk, hogy a Szeráfi Mester élete is a bűnbánatból meríti mindazt az elengedhetetlen erőt, ami Isten segítségével nem pusztán az egyházat, de Európát is képes volt talpra állítani. Tehát nem a véletlen művének tudható, hogy az elmélkedők gondolatait Assisi Szent Ferenc imáival tagoltuk és a béke zarándokainak egyszerű énekeivel az un. taize-i énekekkel próbáltuk befogadhatóvá tenni.

Nem gondoltuk és utólag sem gondoljuk, hogy a közös imádkozásnak ez az egyetlen és garantáltan hatékony formája, de azt pontosan tudjuk: az együtt imádkozás – ha az valóban ima – életünket átformáló erő. Erre

pedig nagy szükségünk van.

Az Aprószentekhez kötődő alkalom, három

órát vett igénybe. Komáromi János FVR, aki a húsz éves folyamatot mindvégig gondozta, rövid bevezető szavait követően Dr. Osztie Zoltán plébános a KÉSZ elnökének elmélkedésével folytatódott. Őt követte Komáromi Mária FVR katekéta személyes vonatkozásokat is tartalmazó elmélkedése. A következő megszólaló Uzsalyné dr. Pécsi Rita zenepedagógus.

Ezt követően szólt P. Bátor Botond OSPPE a Pálos Rend magyarországi előjárója. Mély elmélkedésében szintén kiemelt szerepet kapott a család és kereszténységünk egyik meghatározó szerepét az ajándékozást emelte ki. Az utána megszólaló Hortobágyiné Dr. Nagy Ágnes orvos a Sapientia Szerzetesi és Hittudományi Főiskola Családpedagógiai Intézet vezetője beszélt az Istentől kapott hivatásáról.

A Szentmise előtti időben még Zs. Szabó Mária hegedűművész szólaltatott meg J. S. Bach-tól egy a gondolatokat összegezni segítő zenei meditációt.

A püspöki szentmisét Bíró László az MKPK Családügyi referense celebrálta és homiliájában erőt sugárzóan szólaltatta meg az Egyház álláspontját.
Találkozóra hívta a pápa a világ vallási vezetőit

A békéért imádkoznak majd Assisiben

Az újévi Úragyala imádság alkalmából a pápa a Szent Ferenci-i pax et bonum-mal köszöntötte a Szent Péter teret megtöltő híveket, mindnyájukat Szűz Mária oltalmába ajánlva.

- A béke világnapja jó alkalom arra, hogy közösen elgondolkozzunk azokról a nagy kihívásokról, amelyeket korunk állít az emberiség elé. Ezek közül napjainkban drámaian sürgető a vallásszabadság kérdése – mondta. – M két, egymással ellentétes irányzatnak vagyunk tanúi. Mindkettő szélsőséges és negatív: egyrészt a laicizmus, amely háttérbe szorítja a vallást, hogy a magánszférába száműzze, másrészt a fundamentalizmus, amely éppen ellenkezőleg, mindenkire erőszakkal rá akarja kényszeríteni a maga vallását. Ahol ténylegesen elismerik a vallásszabadságot, ott tiszteletben tartják a személy méltóságát. Ekkor az igaz és a jó őszinte keresése révén megszilárdul az erkölcsi tudat, megerősödnek a társadalmi intézmények, a polgári élet. Ezért mondhatjuk, hogy a vallásszabadság a béke építésének kiváltságos útja – szögezi le.

Ezután arra buzdította a híveket, hogy ismét fordítsák tekintetüket a Mária karjaiban fekvő Jézus felé.

- A béke fejedelmét szemlélve megértjük, hogy a békét nem valósíthatjuk meg sem fegyverekkel, sem a gazdasági, politikai, kulturális hatalom révén vagy a tömegtájékoztatás eszközeivel. A béke az igazságnak és szeretetnek megnyíló lelkiismeretek műve. Isten segítsen bennünket, hogy az új évben ezen az úton haladjunk előre – fohászkodott a szentatya.

Az úrangyala elimádkozása után utalt rá, hogy 2011-ben emlékezünk az Assisiben megrendezett imavilágnap huszonötödik évfordulójára. A találkozót II. János Pál hívta össze először 1986-ban a békéért. XVI. Benedek bejelentett, hogy ezért októberben elzarándokol Szent Ferenc városába. „Meghívom a különböző felekezetekhez tartozó keresztény testvéreket, a világ vallási hagyományainak vezetőit, és gondolatban minden jóakaratú embert: csatlakozzanak ehhez a lelki úthoz, hogy megemlékezzünk elődöm történelmi gesztusáról, és ünnepélyesen megújítsuk minden vallás híveinek elkötelezettségét, hogy hitüket a béke ügyét szolgálva éljék meg” – tett hozzá, majd a pápa arra kérte a híveket, hogy kísérjék imáikkal kezdeményezését.

(Új Ember: 2011. jan. 9.)

Nincsenek megjegyzések: