2010. október 7., csütörtök

Napi sajtószemle


A HVG-ben (14-16.o.) Dobszay János Kimondják az áment? című írása szerint az egyházak több mint 90 százaléka elveszítheti kedvezményekre is jogosító megkülönböztető státusát, ha a kormány tervei szerint megrostálják a vallási közösségeket. A cikkíró rámutat: a tervezet kidolgozói állítják: az egyházak többsége – ha nem is ezzel a kizárólag a keresztény terminológiában használatos elnevezéssel, hanem például vallási közösségként – továbbra is elismerést, alkotmányos védelmet kaphat. Dobszay azonban hozzáteszi: a megkülönböztető státus elnyerésével eddig automatikusan együtt járó kedvezmények elveszítése biztosan hátrányosan érintené a bejegyzett szerzetek döntő többségét, melyek között olyan is akad, amelyik az egyházzá alakulást korábban az előremenekülés egyik útjaként választotta. A cikkíró többek között példaként említi, hogy az Aranybárka Egyház alapítói nem is titkolják: azért alapítottak új vallást, mert a gárdonyi idősotthonuk így hozzájuthat az egyházi intézményeket megillető kiegészítő támogatáshoz.

A Magyar Fórum (Múzeum… 5.o.) emlékeztet rá, hogy harminc évvel ezelőtt, 1980. szeptember 29-én adta vissza lelkét a Teremtőnek Erdély nagy római katolikus püspöke, Márton Áron. „Szavai, tettei – sokak számára – lámpásként világítanak a mindennapok útvesztőiben.” Halálának évfordulóján emlékházat avatnak szülőfalujában. A csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeumot október 16-án nyitják meg. A múzeum létrehozásáról Lázár Csilla, a Márton Áron Egyesület Csíkszentdomokosért önkéntese, a munka projektkoordinátora nyilatkozik a lapnak. Elmondta: „Nagyon sokan támogatták ezt a projektet erkölcsileg és anyagilag is. Mindez azt bizonyítja, hogy Márton Áron valóban példakép sokak számára, és ők fontosnak tartják, hogy tanításait és életútját minél többen megismerjék. Nem szeretnék sorrendet felállítani, de számunkra nagyon fontos a helyi közösség támogatása. Először a csíkszentdomokosi közbirtokosság közgyűléséhez fordultunk, a tagok nagylelkűen segítettek, és azt külön értékeljük, hogy a gazdasági válság időszakában nem felejtették el: ’nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely Istentől származik’. Meggyőződésünk, hogy Márton Áron szavai ilyen fogantatásúak. Egy csíkszentdomokosi születésű vállalkozó, Kurkó János György is jelentős összeggel járult hozzá a kiállításhoz. Támogattak minket magyarországi és romániai közintézmények, alapítványok is. Meg kell említeni a Szülőföld Alap, a Pro Professione Alapítvány, a helyi önkormányzat, a Hargita Megyei Tanács, a Hargita Megyei Kulturális Központ, az Eurotrans Alapítvány és a budapesti Márton Áron Társaság hathatós anyagi segítségét… egy ilyen kiállítás az emlékek felidézése mellett azt is előidézheti, hogy közbeszéd témájává váljon Márton Áron munkássága.” Lázár Csilla az ünnepélyes megnyitó programjáról elmondta: Jakubinyi György gyulafehérvári érsek szentmiséje nyitja meg az ünnepséget. Ezt követően emlékező gyűlést tartanak, melyen felszólal Bodó Péter pápai prelátus. „Ő annak a Márton Áron által nevelt ’legnagyobb’ papgenerációnak tagja, amely távol tartotta magát a békepapi mozgalomtól. A plébános atya jelenlétét azért is tartjuk fontosnak, mert ő hiteles, személyes tanúja a történteknek.”

Magyar Kurír

Nincsenek megjegyzések: