2010. október 19., kedd

A pápa felhívása az élelmezés világnapján


Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) római székházában október 15-én, pénteken délelőtt csúcstalálkozót tartottak, amelyen megvitatták az élelmezési világnap témáit. Az idei világnap mottója: „Együtt az éhezés ellen”.

„Gyalázatos az a tény, hogy az ígéretek ellenére 2010 végén még mindig 925 millióan éheznek a világon” – mondta Jacques Diouf, a FAO főigazgatója. Renato Volante érsek, a Szentszék FAO melletti állandó megfigyelője az ülés résztvevőinek felolvasta a pápa üzenetét. XVI. Benedek hangsúlyozza: hiányzik a valódi szolidaritás, gyakran elterelik a figyelmet a lakosság valódi szükségleteiről, nem helyezik eléggé előtérbe a mezőgazdasági munka jelentőségét, a föld termékei nem élveznek elegendő védelmet. Ennek következtében jön létre a gazdasági egyensúly hiány.

A pápa ebből kiindulva javaslatokat fogalmaz meg, amelyek már megtalálhatók elődei társadalmi tanításában is. Ha a nemzetközi közösség valóban egységesen kíván fellépni az éhínség ellen, mint ahogy erre a világnap mottója utal, akkor a szegénységet az átfogó emberi fejlődés révén kell leküzdeni. Ennek alapja az a nézet, miszerint a személy három – testi, lelki és spirituális – alkotóelem egysége. Ma a globalizáció nyomására gyökeret vert egy olyan irányzat, amely a fejlődést pusztán a személy anyagi szükségleteinek kielégítésére korlátozza, különös tekintettel a technológiákhoz való hozzáférésre. A valódi fejlődés azonban nem pusztán azt szolgálja, amit az ember birtokol, hanem magába kell foglalnia a testvériség, a szolidaritás és a közjó magas rendű értékeit is..

XVI. Benedek pápa egyben gyakorlati stratégiákat is javasol. A rövidtávú élelmezés-biztonságot úgy valósíthatják meg, ha megfelelő anyagi támogatással lehetővé teszik a mezőgazdasági termelés megújítását az éghajlati és környezeti viszonyok romlása ellenére. Nem elegendő azonban pusztán a táplálék biztosítása. Mindenki alapvető joga, hogy naponta vízhez jusson. Az iparilag fejlett országok legyenek tudatában annak, hogy a világ növekvő igényei megkívánják az ő támogatásukat. Nem maradhatnak közömbösek másokkal szemben.

Az egymilliárd éhező megfelelő válaszra vár mind az egyes országok, mind a nemzetközi közösség részéről. Alapvetően fontos a nemzetközi intézmények reformja a szubszidiaritás alapján. Mint ahogy ezt Benedek pápa már „Caritas in veritate” kezdetű enciklikájában kifejtette: az intézmények önmagukban nem elegendők, mivel az átfogó emberi fejlődés megvalósítása mindenekelőtt hivatás, tehát mindenki részéről szabad és szolidáris felelősségvállalást igényel.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

Nincsenek megjegyzések: