2010. október 25., hétfő

Szegénység, jólét és ökológia Európában


Az európai kormányzatok és társadalmak legnagyobb kihívásai között szerepel a szegénység állandósult jelenléte, a növekvő szakadék a szegények és gazdagok között, a folyamatos környezetkárosítás és az erősödő klímaváltozás. Ezek a kihívások nem elszigetelten jelentkeznek, hanem kölcsönösen hatnak egymásra.


Az Európai Egyházak Konferenciájának Egyház és Társadalom Bizottsága (CSC/CEC) és az Egyházak Ökumenikus Tanácsa (WCC) a magyarországi tagegyházakkal együttműködve konferenciát szervez Budapesten Szegénység, jólét és ökológia Európában címmel november 8. és 12. között. A konzultáció az európai egyházak közös hozzájárulása a számos szinten megfogalmazódó témák szélesebb nemzetközi eszmecseréjéhez.

A köztartozásokat növelő és a klímaváltozás elleni hatékony globális kötelezettségvállalást megnehezítő pénzügyi és gazdasági válság hatása azt bizonyítja a számunkra, hogy elengedhetetlen a felmerülő témák széleskörű nyilvános vitája, amely az egyházak hozzájárulását is magába fogalja.

A konzultáció lehetőséget biztosít arra, hogy tisztázzuk a jólét megteremtése, a szegénység növekedése és a környezettudatosság között meglévő kapcsolatot és kölcsönhatást, és megvitassuk a hatékony válaszadás módjait. A válság etikai dimenziója és az egyházak elkötelezettsége az etikai kérdések megvitatására, valamint az egyházak és a politikai intézmények közötti párbeszéd, az egyházak és a civil társadalom közötti együttműködés és a különböző egyházak tevékenységének koordinációja szintén lényeges része a konferencia napirendjének.

A konferenciát az európai és a latin-amerikai egyházak közötti közvetlen párbeszéd előzi meg, mely a globalizáció hatásaira és a két kontinens egyházainak társadalmi aktivitása során született tapasztalatok megvitatatására összpontosít.

A konzultáción az Európai Egyházak Konferenciájának tagegyházai és partnerszervezetei vesznek részt a világ minden tájáról. A konferencián jelen lesz többek között Emmanuel metropolita, az CEC elnöke, Julio Murray püspök, a Latin-Amerikai Egyházak Tanácsának elnöke, Lena Sommerstad, Svédország környezetvédelmi minisztere, Szűcs Tamás, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője. A találkozó alkalmat ad a kormányzati képviselők, teológusok, egyházi vezetők és a világ minden részéből érkező egyházi küldöttek közötti párbeszédre.

Magyar Kurír

Nincsenek megjegyzések: