2010. október 4., hétfő

Bíró László püspök levele


Az Európa Tanács igen tisztelt képviselőjének

Tisztelt Képviselő Úr, Képviselő Asszony!

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése várhatóan 2010. október 7-én tárgyalja, majd szavazásra bocsájtja a brit képviselő, Christine McCafferty által beterjesztett «A nők hozzáférése a törvényes orvosi ellátáshoz: a lelkiismereti alapon történő elutasítás szabályozatlanságának problémája» című jelentését. Kérem Képviselő Urat/Asszonyt, hogy a vitában és szavazatával utasítsa el ezt a Jelentést.A Jelentés szövegéből ugyanis kiderül, hogy több fontos és általánosan elismert alapelvet nem vesz figyelembe, sőt ezeket meg is sérti. Ilyenek:- Sérül a szubszidiaritás elve, az Európa Tanács ugyanis nem illetékes lelkiismereti kérdések szabályzására orvosi területen- Sérül a lelkiismereti szabadsághoz való jog elve, amelyet az Emberi Jogok Európai Egyezményének 9. fejezete rögzít, és amelyet az Emberi Jogok Európai Bíróságának állásfoglalása megerősített azzal, hogy biztosítani kell e jog érvényesülését.- Sérül a legalapvetőbb emberi jog, az élethez való jog azáltal, hogy a Jelentés az abortuszhoz való jogról beszél, holott ilyen jog nem létezik. Ellenkezőleg, minden emberi jog az élethez való jogon alapul, az abortusz pedig az élet
kioltása.- Sérül az élethez való jog azáltal is, hogy a végső stádiumban lévő betegek esetében a fájdalomtól való megszabadítás
érdekében az élettartam rövidítését, azaz az aktív eutanázia gyakorlatát nem tekinti lelkiismereti okból megtagadhatónak. Elfogadhatatlanok a Jelentésben foglalt, a tagországok jogi szabályozására vonatkozó javaslatok, nevezetesen, hogy- kötelezzék az egészségügyi dolgozókat arra, hogy lelkiismereti álláspontra tekintet nélkül a páciens által kért, kezelést (pl. az abortuszt) elvégezzék;- kötelezzék az egészségügyi dolgozót, hogy bizonyítsa, hogy esetleges tartózkodása valóban lelkiismereti vagy
vallási nézetein alapul és hogy a beavatkozás elvégzésének visszautasítása jóhiszeműen történik;- fosszák meg teljesen és kizárólagosan a köz- illetve állami intézményeket és kórházakat, rendelőintézeteket attól a joguktól, hogy garantálhassák dolgozóik lelkiismereti alapon történő döntési jogát egyes beavatkozások
elvégzését, ill. az ezekben való közreműködést illetően;- vezessenek nyilvántartást a lelkiismereti alapon bizonyos beavatkozásokat el nem végzőkről.- állítsanak fel hatékony panasz-mechanizmust a lelkiismereti alapon egészségügyi beavatkozásokat megtagadók ellen.Nyomatékosan kérem Képviselő Urat/Asszonyt, szavazatával utasítsa el a Jelentést.Tisztelettel üdvözli

Bíró László
a MKPK családreferens püspöke,
a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke

Nincsenek megjegyzések: