2010. február 24., szerda

Találkozásom Bosák Nándor Püspök Atyával


Természetesen sokszemközt történt.
Tegnap, a Szent József Gimnázium dísztermében.
Akik a hegyen építettek.
Tanúságtevő vallomása megragadott.
A csendes, alázattal teljesített szolgálatról vallott.
Oly nagy szükség lenne ilyen nagyszerű emberekre.
Könnyebb lenne áprilisban választani.
Eddig kevéssé figyeltem rá, most megtettem:
Nyelv, igényesség, pontosság
Egyházközségi kommunikáció felelősök találkoztak Debrecenben
„Ha valaki nyelvével nem vétkezik, az tökéletes férfi, az képes egész testét is megfékezni. Ha ugyanis a lovak szájába zablát teszünk, hogy engedelmeskedjenek, akkor egész testüket irányíthatjuk…. Parányi testrész a nyelv is, mégis egész nagy dolgokat vallhat magáénak…. Vele áldjuk az Urat és az Atyát, és vele átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára vannak teremtve. Ugyanabból a szájból áldás és átok száll. Testvéreim, ennek nem volna szabad így lennie. Vajon a forrás esetében ugyanabból a nyílásból édes víz is fakad meg keserű is?” (Jak 3, 1-11)
A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye területén működő egyházközségi kommunikáció felelősök ez évi találkozóját rendeztük meg november 7-én Debrecenben a Szent József Gimnáziumban. Ez a csoport 2005-ben alakult azzal a céllal, hogy a központi és az egyházmegyei sajtóirodából érkező az egyházunkról szóló nyilatkozatokat, sajtóhíreket megismerjék, és ezek birtokában hírleveleikkel tájékoztassák az egyházközségük híveit, valamint ötleteikkel, szervezési munkájukkal kapcsolódjanak be az azok kommunikációs életébe. A megfelelő tájékozottság segít abban, hogy a keresztény értékek védelmében meg tudjuk fogalmazni véleményünket, adott esetben tudatos, átgondolt döntéseket tudjunk hozni. Az olvasás hátérbe szorult, a „második valóságot” teremtő, sok esetben az erkölcsi értékek közvetítésére nem képes, politikai csatározások színterévé vált világi média elveszítette az emberek bizalmát. Kisebb településeken nagy számban vannak azok a háztartások, ahol csak az „alap” (M1, M2, RTL, TV2) televíziós csatornák foghatók. Munkánkkal sokat tehetünk az egyházunkért. A munkatársakkal évente találkozunk, újragondoljuk a feladatainkat, és megosztjuk egymással a helyi közösségekben elért eredményeket. Nagyobb településeken több kisközösség munkálkodik, így arra is van példa, hogy a helyi kommunikációs munkatárs saját egyházközségi hálózatot hozott létre, ahol egy-egy közösségi tag beszámol az ott folyó tevékenységről.
„Azokra, akik újságokat írnak, hírleveleket fogalmaznak meg, minden egyes alkalommal a nyelv használata, a nyelvvel való bánás felelőssége hárul” - fogalmazott Gulyás Imre költő, újságíró, aki a „Nyelv, igényesség, pontosság” címmel tartott előadást. Kazinczy Ferenc nyelvújító születésének a 250 évfordulója alkalmából ezt az évet a magyar nyelv évének nyilvánították. Ehhez is kapcsolódva Gulyás Imre újságíró felhívta az újságírásban jártas munkatársak figyelmét a magyar nyelv szabályainak ismeretére, helytelen használatának veszélyeire, az írott sajtóban megjelent gyakorlati példákkal szemléltetve. Az előadó Bessenyei György a magyarországi felvilágosodás vezéralakjának egyik röpiratát idézte, miszerint a „Az ország boldogságának egyik legfőbb eszköze a tudomány”, amelynek „kulcsa a nyelv”. „Valamint a tudományok, úgy a nyelvek is apródonként jutottak a tekéletességre. Így öregbedett a nyelv a tudománnyal együtt.” …”Valljuk meg, nagyon megszűkültünk a magyarságba”, holott „Minden nemzet a maga nyelvén lett tudóssá, de idegenen sohasem.” Az újságíró kifejtette, hogy Bessenyeinek ez a röpirata valóságos riadó a magyar nyelv érdekében. A rövid, tömör, érthető megfogalmazás helyett gyakran, az anyanyelvünk szépségét, gazdagságát, páratlanságát veszélyeztető töltelékszavakat alkalmazunk, ezek a kifejezések valójában csak„időhúzásra” valók.
Ezen a napon dr. Kádár Brigitta fehérgyarmati kommunikációs munkatárs egyházközségi munkájáról tartott beszámolót. Véleménye szerint a felelősök vagyunk abban, hogy az emberek mit olvasnak. Az elbulvárosodott médiumok között jelen kell lenni az egyházközségi híreknek is, majd utalt XVI. Benedek pápa a tömegtájékoztatás világnapján tett felhívására, amelyben a Szentatya a fiatalok leglátogatottabb fórumát az internet használatát, az evangélium hirdetésének egyik lehetséges módszerét ajánlotta. A szatmári munkatársunk az egyházközségük híreivel rendszeresen tájékoztatja nemcsak a katolikus sajtót, hanem a megyei és a határon túli szatmári napilapot, a helyi sajtót, más felekezetek lapjait, internetes oldalakat, valamint rádiós csatornákat. Kádár Brigitta mindezek mellett tevékenyen bekapcsolódik az egyházközségi programok szervezési, lebonyolítási munkájába is. Dicséretes, hogy a közelmúltban nyitották meg a Kelemen Didák Egyházközségi Könyvtárat ezzel is az olvasásra buzdítva az embereket.
A találkozó kulturális programmal zárult. Orosz Lőrinc a Szent Anna székesegyház plébánosa bemutatta a templomot, amelynek története szorosan kapcsolódik a reformációt követően Debrecen katolikus életének fejlődéséhez. Végül ellátogattunk a Déri Múzeum legimpozánsabb és legismertebb Munkácsy Termébe ahol dr. Keresztesné Várhelyi Ilona muzeológus Munkácsy-kutató tartott tárlatvezetést. Itt látható Munkácsy Mihály világhírű Krisztus trilógiája. A három nagyméretű festményt még a művész sem látta együtt.
Kovács Ágnes

Nincsenek megjegyzések: