2010. február 2., kedd

Építsd újjá!


Assisi Szent Ferenc ezt a felszólítást hallva kezdett neki romos kápolnák helyreállításának, és ez lett a kiindulópontja mindannak, amivel, máig ható módon megújította az egyházat.
Nemzeti szentélyünk, a ferencesek gondozásában lévő Mátraverebély-szentkúti templom 18. századi kegyoltára is roskadozik. Ha azonnal nem kezdjük meg a helyreállítást, le kell zárnunk azt a helyet, amely évente több százezer ember számára jelenti az Istennel való találkozás lehetőségét, és amely az imameghallgatások kitüntetett pontja.
Kérjük a jólelkű egyéni adakozókat, az egyházközségeket, a társulásokat, hogy adományukkal segítsék a kegyoltár újjáépítését:
- egyéni adományok a felújítás részköltségeire;
- az oltár egy-egy szobrának Szentháromság, angyalok, Keresztelő Szent János, Szent Antal és egyéb alkotórészének pártfogásába vétele.
Minden jólelkű segítő nevét megfelelő módon megjelenítjük.
Adjuk együtt ajándékba Szűz Máriának ezt az oltárt a ferencesek 800. születésnapján!
Számlaszám: Erste Bank Hungary Nyrt.
11600006-00000000-30458365 „Kegyoltár” megjelöléssel.
Bővebb információ: www.szentkut.hu

Nincsenek megjegyzések: