2010. február 24., szerda

Háromból kettő


Amikor Isten megteremtette a nemzeteket, minden népnek két-két
tulajdonságot adott. Sok lett a nép, elhúzódott a munka, a magyarokra
csak késő este került sor. Amikor a Mindenható megteremtett bennünket,
így szólt: - A magyaroknak az okosságot meg a becsületet adom, és azt,
hogy a kommunistákra kell szavazniuk.
- Elnézést, Uram! - szólt ekkor Gábriel arkangyal. - Ha jól számolom,
a magyaroknak három tulajdonságot adtál.
- Ejnye - mondta az Úr -, ezt aztán jól elnéztem, de most már vissza
nem vonhatom. Hát most mit csináljunk? Rövid tanakodás után úgy
döntött az Úr, hogy a magyaroknak adott három tulajdonság közül egy
emberre csak kettő lehet igaz, a harmadik nem, s maguknak kell
választaniuk az alábbiak szerint:
- Ha egy magyar okos, és a kommunistákra szavaz - mondá az Úr -, akkor
nem lehet becsületes. - Ha becsületes, és a kommunistákra szavaz,
akkor nem lehet okos. - Ha pedig okos és becsületes, akkor nem
szavazhat a kommunistákra.

Nincsenek megjegyzések: