2009. november 10., kedd

Prófécia


Szeretett Barátaim eme próféciát szeretném veletek megosztani, az Úr Jézus szent nevében.
Engedjétek ,hogy Isten Drága Szent Szelleme(Lelke) megérintse a ti szíveteket.sajnos egyszerre nem tudom elküldeni,csak tőbb levélben. szeretettel:Éva
Prófécia Kijevből

Ez a prófécia Istentől ERLO ŚTEGENA testvérnek adatott, mikor konferencián vett részt Kijevben. Ezt a próféciát a testvér orosz nyelvben mondta el, annak ellenére, hogy e nyelvet nem ismerte és soha nem is hallotta. A prófécia így szól :

Tudasd velük, mit mond a Szent Szellem, lehet hogy elfogadják.
A ti fejeitek felett a Menny áldásainak boltozata van. Én népem, minek az a sok áldozat? Oly gyakran hívjátok az én nevem, jártok az imádság házába és nincs a szívetekben megbékülés, nincs tisztelet, nincs alávetés a Szent Szellemnek?! Sokan beszennyeződtek és Én ezt látom. Aki tisztátalanul közeledik hozzám, sírni fog, felsír hozzám, meggyűlöli és elutasítja magát, mert a FELHÖ / a tisztátalanság felhője /beborította a földet. Beborított sokakat az Én embereim közül is és nem veszik figyelembe, nem veszik észre, hogy a felhő alatt vannak és nem képesek mélyre hatolni magukba. Nem képesek látni önmagukat. Minek az a sok ének és a hálaadás? Ajkaikkal dicsérnek, de ők a felhő alatt vannak, amely eltakarja a szent vért. A szent vér nem mossa el a tudatos bűnöket! Az Én népem még mindig kétfelé sántikál. A tudatos bűn halálhoz vezet! Akiben ott a Szent Szellem és szó szerint tiszta lélegzése van, megérti ezt a titkot.
A SZENT SZELLEM TISZTA LÉLEGZÉSÉT – a megszentelődést kijelentem az Én népemnek és utána elkezdek büntetni. A szentélytől kezdem, a szolgálóktól! (Ezekiél 9: 3-6.)

Én, Izrael Istene, az én véremmel meghintek sokakat, de nem hintem meg azokat, akik nem veszik figyelembe és nem látják a bűneik felhalmozódását és felöltötték magukra a bűnt. A testük ápolása van az életükben az első helyen, csak utána a lelkük. Sok megpróbáltatáson megy végig az én népem az egyházak közepette és a környezetük közepette is. Ember, mennyi munkám van veled? A bűneid hoztak közel a halálhoz és a bűn uralkodik a földön. A halál így sok embert elér az én népem közül is. A Szent vér nem tisztít meg, hogyha nem valljuk meg bűneinket. Az aranyat tűzben próbálják, csak utána használják nemes célokra. De az én népem nem tisztítja meg magát a bűneiktől Jézus vérével. Lehetnek így a dicsőség örökösei? Nem lehetnek!

Újra figyelmeztetem az én népemet: Adjatok szabadságot a Szent Szellemnek a mély bűnbánat megtétele által, a bűnök megvallása által, a Szent Szellem hangjának engedelmeskedve. Aki szomjas vagy és vágyakozol, fogadd el a szavaim, térj meg az Én orcám előtt. Aki megvallja a bűnét, az kap erőt a győzelemre és a bűnök felett. És én magamhoz ölelek mindenkit, aki szomjazik az én áldásaimra és az üdvösség után, az örökélet után Krisztusban.

Ezek lesznek tanítva Jézus Krisztustól és hasonlók lesznek Isten fiához, mert mostantól úgy cselekedik a szomjas lelkük, hogy örökösei az örök életnek. (5 Mózes 17-19) A bűnök befedik az én népemet, behálóztak sokakat. Akik a háló alatt vannak, meghűlt a szeretetük a felebarátjuk iránt. Hidegek a szíveik, amelyekkel az én nevemet hívják segítségül.
ÉBREDJ FEL, ÉN NÉPEM !!!

Mindig hangosabban fogok kiáltani! Vedd le magadról a tisztátalanság felhőjét és a bűn bilincseit!!! Hogyha a Szent Szellem szabadon mozdulhat az emberek szívében, az én népem szívében, akkor erős, szilárd alapokra fog állni és én az népemet megáldom olyan módon, hogy megértik a Szent Szellem munkáját a virradat idején. Nem hallgatom el az én népem előtt, mi az én akaratom, az én népem megérti. Akik nem értik meg, megbotlanak, elesnek és mikor rájönnek, hogy elestek, sírni fognak. Én akkor meghallgatom és segítségükre jövök.

"Az Én juhaim meghalLják az én hangomat – a Pásztor hangját - Aki kiáltani fog : Gyere hozzám ! " (Máté 11:28-30)

Nem hallanak meg azok, akikben nincs az én természetem és a házaikban a múlandó kincseket gyűjtenek. A gyermekek zúgolódnak a szüleik ellen, szemrehányásokkal csúnya szavakkal, gyakran kárörvendőek azért, hogy az én szavam ne teljesedjen be.

Én népem figyelmes légy! A kegyelem ideje a vége felé halad. Meg kell szabadulnod a gonosztól, hogy az Istened megerősíthessen. Az én népemet meglátogatom próbákban. Észak, észak!!! Hol a te rejtekhelyed??? Az én népem beléphet az én rejtekhelyembe. Ne félj, én népem, a nehézségektől, mert megjelentem az én kegyelmem. Ez az idő felkészülés a próbákra, de a nép a saját kívánságainak a betöltésére használja.

Szabadítsd fel magad a rohanástól, szabadulj meg tőle önként!!!

Hogyha ezt nem teszed meg, elpusztulsz! Hiszed vagy sem, ez elöl nem menekülsz! Minden itt marad!!! Én népem, szabadítsd fel magad, ne rejtőzz előlem! A Krisztusi szabadsághoz a szeretet hangja vezet.

Én népem, gyere most az én karjaim közé!!! Akkor fogsz szabadon bejönni az én rejtekembe.

Ezeket a szavakat oszd meg másokkal, hogy megerősödjenek a hitükben, mert jön a próbáknak az ideje.

Észak, mire vagy teremtve? Mi vagy te az emberek nélkül?? Minek vagy? Annak, hogy lakóhelyet találjanak benned a szentek. Most a nép, a rohanó nép igen gondterhelt, e világ gazdagsága csábítja őket.

Minden itt marad, mint a szemét, az én népem elküldetik. Ne gondoljatok ezzel a világgal! A hívők szabadsága megnövekedik. Ez az alkalmas idő, bőséges az áldásokban, de a szabadság majd véget ér és nehézségek jönnek. És így néhányan átélik a saját Golgotájukat, és néhányan meghátrálnak és visszamentek a világba.

Gyermekeim, különüljetek el ettől a világtól és ne szennyeződjetek be a bálványoktól !!!

Távol legyetek a bálványimádástól! Józanodjatok ki Istenetek előtt !!!
És lesznek házasok és egyedülállók boldogok, a vének és a fiatalok is, akik megszentelik az életüket énértem. Ne siessetek a bevásárlásokkal és a mindenféle vételekkel, mert minden itt marad a szétlopásra. Egyengessétek az útjaitokat, legyen féltett vágyakozás a hit után , de ne vágyakozzatok rosszat cselekedni! Készüljetek fel az uralkodásra, mert bevégződik a hívás ideje. Ne feledkezzetek el mindenről beszélni a gyermekeiteknek. Mindenről beszéljetek nekik! Nem sokáig lesztek ezen a földön. Nem akarok senkit itt hagyni! Az Izrael Istene most egyhez szól, mint midnyájatokhoz. Mondom néktek, nem lesz több idő! Már nem lesz többé olyan nép, mint ti vagytok. Nem sokára meghalljátok: „Gyere be hozzám, szerelmesem! Így szól az Úr: Kit neveztem az angyalok közül fiamnak, mint titeket?"

Szent Szellem missziója a végéhez közeledik és én jövök! - mondja a Seregek Ura. Ezt a szót őszinte szívvel fogadjátok! Valljátok meg bűneiteket!

Ámen!
Szent Szellem kiáltása: Ezek az utolsó idők! Én népem, szilárdan állj! Hagyd el a földieket! A kegyelem azok felett van, akik vágyakoznak és alázatosak. Aki keresi az én arcomat, kegyelmet talál! Maradjatok, lakozzatok az én erőmben és én hamar eljövök az erősek után.

Legyen bennetek irgalom , szeretet és türelem ! Minden elhagy benneteket, de a szeretet a Mennybe vonz. Áldjátok az ellenségeiteket, és ez az áldás a tiétek lesz. Szeressétek az én szómat! Igyatok elő vizet! Ámen!!

A Szent Szellemet el akarják oltani a nemzedékekben, prófétálás ki van irtva, elfojtva.

Gondtalanság, lustaság, unottság szorítják a szíveket. A böjt a népemnek olyan, mint a teher, amely meghaladja az erejét. A böjt idején nincs bennük vágy azokra a dologra, amit kérnek, hanem inkább az élelemre gondolnak. Az emberek el vannak foglalva a rohanással és a saját dolgaikkal. Rohannak saját akaratukat véghez vinni és engem meghazudtolnak. Hogyha el is vagytok foglalva a munkátokkal, azért a szívetekben megítélhettek dolgokat és imádkozhattok. Sokakban az ellenszegülés szelleme lakozik, ezért nem látják meg azt, ami rejtett előttük: Sokan, akik remélik, hogy üdvözültek, ki vannak törölve az Élet Könyvéből. Sokan eljönnek hozzátok az én nevemben és hazugságokat fognak mondani. Ne harcoljatok velük, legyetek csendesek és alázatosak! Az Úr fog velük harcolni. Mert a nagy haragban felkel az ellenség, bemutat nagy jeleket és csodákat, hogy megtévesszen titeket. És ti most alszotok a (gondatlanságban) gondtalanságban. Mit tesztek meg azért, hogy beléphessetek a Városba a kapun keresztül? Hiszen én hívom az én szerelmetesemet, hogy üljön a magaslatokba és feldíszítse magát ajándékokkal. Sokan félnek az én hangomtól, az én leleplezésemtől, szégyellik megvallani a bűneiket. Az utolsó napon sírni fognak. Azok, akik test szerint éltek, lemondtak az én erőmről, vágyódtak a földi jólét után és így „túlságosan“ elteltek az én szavaimat (nem kívánták) és elfelejtettek félni, elvesztették az Isten-félelmet. Nem emlékeznek meg az én kereszthalálomra. Nem vigyáznak a nyelvükre.

Kemény szavakat szólnak, pletykálkodnak és megítélik a felebarátjukat és magukat pedig felmentegetik. Nem törődnek másokkal, hanem megcsalják egymást. De az idő rövid !!! Siessetek az élet forrásához –készüljetek fel ! Tudjátok meg, eljön az az idő, mikor majd csak emlegetni fogják a víz és kenyér bőségét!!

Nincsenek megjegyzések: