2009. november 20., péntek

Jézus példája


A Biblia arról a meglepõ tényrõl számol be, hogy Isten gyenge lett. Ezt azért tette, hogy segítsen az ember gyengeségén. Jézus személyében találkozik e kettõ: Isteni erõ és emberi erõtlenség. A kis ártatlan csecsemõ Jézus a mindenható Isten erejét hordozza; mennynek és földnek teremtõje áll mögötte. Jézus földi életében osztozott az emberi lét feltételeiben. Ez számára is behatároltságot, erõtlenséget jelentett, õ is elfáradt, csalódott volt, mérges lett, sírt.
Emellett az általános erõtlenség mellett tudatosan magára vette a szenvedést, mikor igazságtalanul elítélték, megszégyenítve kínozták és bünözõként kivégezték. Még a halált is magára vette, és éppen ott, az emberi gyengeség végállomásánál mutatta meg Isten hatalmas erejét, szeretete nagyságát. Jézus feltámadása áttörte az emberi erõtlenség végsõ határát.
Karácsony és húsvét azt üzeni, hogy Jézus összekötötte Isten erejét az ember erõtlenségével. Jézus müködését ez a kettõsség jellemzi. Felületesen tekintve erõtlen: a leggyengébbekkel vállal közösséget, a társadalom hatalmasait nem gyõzi meg – õk gyõzik le Jézust. Aki viszont bizalommal közeledik Jézushoz, annak megmutatja erejét. Jeleket ad hatalmáról. A vele járók bizonyságot tesznek arról, miként fedezték fel Istent Jézusban, az erõt az erõtlenségben. Az a különleges, hogy Jézus által Isten ott találkozik az emberrel, ahol éppen él, erõtlensége közepette. Nem dícséri a sikeres és nagy hatalmú embereket, a gyöngékhez viszont szeretettel fordul, felkarolja és bátorítja õket.
Ádám óta az ember nagyra tör. Az emberi és isteni erõket teljesen magáévá akarja tenni, ennek érdekében másokra is tapos, föl akar érni Istenhez, istenné akarja tenni magát. Jézus a fordított irányban mozog. Nem vesz részt a versengésben, nem próbál imponálni erejével a hatalmasok elõtt, pedig megtehetné. Szolgaként használja föl erejét, a gyengéket segítve, akiket mások letapostak, kizártak, lenéznek. Alázatával és engedelmességével megmutatja a felemeltetés útját: kegyelem által. Így lesznek az utólsók az elsõk – az erõtlenek erõsek.

Nincsenek megjegyzések: