2009. november 25., szerda

A Magyar Máltai Szeretetszolgálatról


Kapcsolatokat kerestem segítői tevékenységemhez.
Így jutottam el a szervezethez.
Keveset tudok róla, utánanéztem:
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat magyar katolikus jótékonysági hálózat, kiemelkedően közhasznú szervezet, amelynek küldetése "a hit védelme és a szegények szolgálata" (latin jelmondatuk szerint "tuitio fidei et obsequium pauperum").
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Szuverén Máltai Lovagrend nemzetközi családjának tagja, lovagrendi felügyeletét a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének ispotályosa látja el.
A szervezet itthon és a térség nagy politikai viharai közepette külföldön is segítette a rászorulókat az 1980-as évek vége óta.
Jelképe a nyolcágú máltai kereszt. Területi szervezetei 2-3 megyényi régiót fognak át. Munkáját a régió kormányzataival és társadalmi szervezeteivel partnerségben végzi.
Tevékenysége:
Természetbeni és pénzbeni adományokat gyűjt, hogy azokat közcélokra fordítsa: közvetlenül segélyezik a rászorulókat, illetve segítik az őket ellátó intézményeket, egészségügyi, szociális, gyermekjóléti intézményeket és szolgáltatásokat alapítanak és működtetnek, lelki, szellemi programokat szerveznek a testi és mentális egészség, a szociális biztonságra törekvés, a társadalom különböző rétegeinek együttműködése elősegítésére. Intézményei a családokat, gyermekeket, időseket, hajléktalanokat látják el és segítik tanácsadással is.
Mentőszolgálat [szerkesztés]
A szervezet mentőszolgálatot is fenntart. Ez eredetileg 1991 márciusában a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és az Országos Mentőszolgálat együttműködésével alakult egy autóval, a következő évben a Csilla von Boeselager által adományozott három rohamkocsival a Szeretetszolgálat is megkezdte a mentést, majd 1993 októberében a két szolgálat egyesült és létrejött a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mentőszolgálata, mint nonprofit egészségügyi szervezet. Az Országos Mentőszolgálat riasztási rendjébe kapcsolódva működik. Rohamkocsi szolgálata a kezdetektől van, betegszállítást 1996-tól vállal. 2001 szeptemberétől orvos nélküli eset kocsit is fenntart.
Segítői, szervezete [szerkesztés]
Alkalmazottja viszonylag kevés, tagjai, segítői többnyire önkéntesek. A szervezethez tartozó Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány a Váci Máltai Szeretetkórház fenntartója. Önálló, a máltaiakhoz kötődő jogi személy a Máltai Gondoskodás Kht. (Miskolcon Ápolási Otthont és Idősek Otthonát tart fenn), a Máltai Gondviselés Háza Kht. (Pátyon Idősek Otthonát, Családközösséget, Gyermekjóléti Szolgálatot, Nevelőszülő Hálózatot, Héregen pedig Ápolási Intézetet tart fenn). A Szeretetszolgálatnak intézményei vannak még többek köztBakonyszentlászlón, Budapesten, Esztergomban, Fertődön, Siófokon, Mátrafüreden, Mezőkövesden és számos egyéb helyen.
A fővárosi Budapesti Központon kívül nyolc vidéki nagyvárosban jöttek létre területi központjai (amelyek 138 városi és községi csoportot fognak össze). Ezek: Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged, Székesfehérvár, Szombathely, Vác. A szervezetet az Országos Központ irányítja. „A Magyar Máltai Szeretetszolgálat közel nyolcezer önkéntese a testvéri szeretetben gyökerező szolidaritást képviseli. A hitet az életért való cselekvés mozgatójának tartja,” – írja honlapján a szolgálat.
Története [szerkesztés]
1989. február 4-én alakult Magyarországon, de kezdetei 1987 őszére tehetők, amikor a Németországban élő Csilla Frfr. von Boeselager bárónő meglátogatta Kozma Imrét, a Zugligeti Szent Család Plébánia plébánosát és beszélgetésükből karitatív együttműködés kezdődött. Az 1980-as évek vége már kedvezett Magyarországon is annak, hogy jótékonysági szervezetek alakulhassanak nyíltan. A Magyar Máltai Szeretetszolgálatot 1988 decemberében először Németországban alapította meg Csilla Frfr. von Boeselager, Ungarischer Malteser Caritas-Dienst néven, majd Magyarországon is megalakulhatott.
1989 augusztusa és novembere között a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 50 000 keletnémet menekült ellátásáról gondoskodott a német Malteser Hilfsdienst (Máltai Segélyszolgálat) anyagi és szakmai támogatásával.
1989. december 22-én Romániában antikommunista felkelés tört ki és ekkor már nem volt elegendő az elmúlt évek gyakorlata, amikor hátizsákos fiatalok szállították át Magyarországról az adományokat és a Bibliákat: a szeretetszolgálat szervezésében teherautókkal, szervezetten indultak útjukra a segélyszállítmányok.
1991-ben a szomszédos Jugoszláviában kezdődött politikai bomlás és sok évig tartó háború. Közel hatvanezren menekültek Magyarországra. Közülük sokakat a Szeretetszolgálat munkatársai menekítettek el az életveszély elől a határokon túlról mentővel, személyautóval és autóbusszal. Mintegy két és félezer időst, csecsemőt, beteget és sebesültet láttak el maguk a máltaiak.
A szolgálat Magyarországon az 1990-es évek közepére építette ki országos szervezetét.
Kozma Imre atya, a Szeretetszolgálat nagy társadalmi megbecsülést kivívott vezetője sokat tett a határokon túli magyarokért is.

Nincsenek megjegyzések: