2010. április 26., hétfő

Szalézi Szent Ferenc: A te kereszted


Isten örök bölcsessége

ősidőktől fogva

neked szemelte ki

a te keresztedet:

szívéből szakította édes ajándékul.


Mielőtt válladra

bocsátott volna,

szemügyre vette mindent látó fénnyel:

átgondolta isteni értelemmel,

vizsgálta bölcs igazságossággal;

átmelengette szerető karjával,

mindkét kezével

mérte tapintotta,

nehogy milligrammnyival

akár nehezebb,

milliméternyivel

netán nagyobb legyen.


Aztán megáldotta legszentebb

nevével

és felkente szívének szent

kegyelmével:

átitatta vigasznak olajával –

Majd rád nézett

s mérte bátorságodat.


Jajongna a fa a művész keze alatt,

ha beszélni tudna:

a végső éle azonban nem okozhat fájdalmat

annak, ami élettelen.

A te szíved él,

nem csoda, ha belesajog a fájdalomba.

Fogadd el!


Az égből való hát

ez a kereszt és a tied!

Isten különös bizalmának jele

és az Ő mindig könyörülő

szeretetének

alamizsnája: az égbe vezető út jegye.

Nincsenek megjegyzések: