2010. április 14., szerda

Elődeink nyomában


Egy ideje megkülönböztetett figyelmet szentelek a debreceni ferences hagyományok kutatására.
Tegnap aztán találkoztam Csaba Testvéremmel.
Készségesen fogadtak feleségével, Klárikával.
Előkereste a családi archívumokat, fotóalbumokat, hiszen Verdung József fr. Gellért Atya, a család papja is volt.
Temetett, esketett, keresztelt.
A ferences Atya, 1917- ben, Kecskeméten született, 82 éves korában hunyt el.
Így ír róla az Új ember:
Kövek zsoltára
Templomszentelés Hajdúsámsonban
... Nem halljátok? Itt körül a falakban
Dobognak a beépített kövek.
Külön dobban meg minden kicsi kő,
És mégis, mégis egy ütemre vernek,
Egy óriási templom-dobbanással...
Reményik Sándor Kövek zsoltára című verse hangzott el abban a falusi templomban, amelyet Kisboldogasszony ünnepén, szeptember 8-án áldott meg Bosák Nándor megyés püspök. Homíliájában Szűz Mária születésnapjáról, Mária Istentől kapott hivatásáról elmélkedett. Kiemelte: a templom az a hely, ahol mi is menynyei ajándékokban, a szentségekben részesülünk, a templom az a hely, ahol ki-ki megtalálja a hivatásához vezető utat. Templomuk születésnapján áldását adta a hívek közösségére, és azt kérte, hogy "élő kövekként" alkossanak egy közösséget, együtt dobbanjanak Isten hívó szavára, hiszen a templomok legfőbb ékessége a hívek sokasága. Külön köszönetét fejezte ki Fodor András plébánosnak, aki az egyházmegye fennállásának tíz éve alatt a harmadik templom építéséből vette ki részét.
Az ünnepségen Kovács Sándor, a falu református lelkésze köszöntötte az ünneplő sokaságot, és jókívánságait fejezte ki.

Bosák Nándor püspök felszenteli a templomot
A felújított templom Verdung József Gellért ferences atya hajdani lelkipásztori munkájának is méltó emléket állít. Gellért atya a szerzetesrendek feloszlatásakor került ebbe a faluba, majd negyvenkét évig szolgálta a hajdúsámsoni közösséget - mondotta Fodor András püspöki helynök, a templom jelenlegi plébánosa, aki a debreceni Szent Család-templom plébánosa is egyben. - Gellért atya ferences szegénységben töltötte napjait a sekrestyében, kis zugban egy "priccsen" húzta meg magát, majd nyolcvankét éves korában búcsút vettek tőle hívei, akik könnyes szemmel, szeretettel idézték az akkori éveket. Emlékét őrzi a templomban megőrzött keresztút is a régi kápolnából. Az államosításkor elkobzott plébániaépületet a felújítás kezdetekor, 2002-ben kapta vissza az egyház, így a kápolnával együtt egy nagyon hangulatos, puritán egyszerűséggel bíró "falusi" templommal gazdagodott Hajdúsámson. A felújítást Kőszegi Attila tervei alapján végezték, a kivitelezés Zsuga Miklós munkáját dicséri.
Kovács ÁgnesKértem Csaba Testvéremet, meséljen Róla.
Az Atya huzamos időn át a hajdúsámsoni katolikus közösség plébánosa volt.
Mindenütt lelkesen szolgált, ahol szükség volt Rá, azonnal ment.
Kerékpárral, hiszen ez mindig kéznél volt.
Puritán egyszerűségben élt, a templom melletti kápolna szomszédságában.
Az igazi, tiszta, szent szegénység jellemezte.
Szívesen kertészkedett.
Amellett gyón tatta a Svetits apácáit.
Segítségével jöhetett létre a Ferences Világi Rend Kapisztrán Szent János Közössége Debrecenben.
A közösség imanapjain mindannyiszor szentmisét végzett.
Minden ki szerette, segítette, tisztelte emberségéért, megtörhetetlen derűjéért.
Jó kapcsolatban volt Faddy Ottmár Atyával, Kolumbán Atyával, Barsi Balázs Atyával.
Hajdúsámson egyházközössége nagy tiszteletben tartja emlékét.
Sírjához közösségünk is rendszeresen elzarándokol.
Őrizzük emlékét!

Nincsenek megjegyzések: