2010. április 28., szerda

2010 Pünkösd


Csaba testvér lesz a csíksomlyói búcsú szónoka
2010-04-28 06:37

A pünkösdi zarándoklat mottója:
Most segíts meg, Mária!
Pünkösd szombatján, május 22-én mindenkit egyforma szeretettel várnak a két Somlyó-hegy közötti Hármashalom oltár köré. Hagyomány: az ünnepi szentmise szónokát személyesen hívják meg. Idén P. Böjte Csaba dévai ferences szerzetes hirdeti a pünkösdi Örömhírt. A zarándoklat mottója: Most segíts meg, Mária!
Május 21-én, pénteken a 19 órakor kezdődő szentmise nyitja meg a 443. pünkösdi zarándoklatot. A szentmisét követően a kegytemplomban egész éjszakán át tartó virrasztás kezdődik. Május 22-én, szombaton 7, 8, és 19 órakor kezdődnek a szentmisék a kegytemplomban. Az ünnepi szentmise 12.30 órakor kezdődik a két Somlyó-hegy közötti nyeregben, a Hármashalom oltárnál. A szentmisét – amelyen részt vesz Francisco-Javier Lozano bukaresti apostoli nuncius és a világ ferenceseinek legfőbb elöljárója, Fr. José Rodríguez Carballo minister generalis is – a Duna Televízió élőben közvetíti. Szombat éjszaka a kegytemplomban virrasztás lesz. A csíksomlyói Szent Péter templomban 18 órakor kerül sor a csángómisére.
Fr. Péter Arthur csíksomlyói ferences rendházfőnök gondolatait tolmácsoljuk a Székelyhon.ro olvasóinak:
"Akárcsak eddig, minden esztendőben, az idei csíksomlyói pünkösdi búcsúra is mindenkit egyforma szeretettel hívunk és várunk: a kedves híveket, a papokat, a szerzeteseket és a lovagrendek képviselőit, a politikusokat és a különböző közéleti szereplőket, de senkit nem társadalmi rangja és beosztása szerint, hanem mint Istent kereső zarándokot, mint a Szűzanya gyermekét.
Ahogyan azt minden alkalommal megfogalmazzuk, most is hangsúlyozzuk: a csíksomlyói pünkösdi búcsú zarándoklat, és szeretnénk, ha megmaradna – történelmi múltjához hűen – vallási cselekménynek. Legfontosabb tehát az, hogy a pünkösdi szent napokon a Csíksomlyóra zarándokolók az Isten imádását, a boldogságos Szűz Mária tiszteletét tartsák szem előtt, és legyenek tudatában annak, hogy a bűnbánati gyakorlatok, a gyónás, az áldozás és a szentmisén való részvétel mellett a zarándoklatnak a kellemetlenségek és egymás elviselése, az áldozatvállalás is részei.
Évről évre megtapasztalhatjuk azonban, hogy a csíksomlyói pünkösdi búcsúsok közül sokan nem a fentiekben felvázolt lelki-vallásos tartalmat és lelkületet keresik, hanem annak alkalmaként használják fel ezt az évszázados hagyományokkal rendelkező vallási eseményt, hogy politikai hovatartozásukat, a keresztény értékrendtől merőben eltérő csoportidentitásukat mutogassák. Ennek a több éve megfigyelhető jelenségnek a megemlítésével nem szeretnénk senkit bántani, de mint a kegyhely őrei úgy gondoljuk, hogy ezek a megnyilvánulások nem találkoznak a búcsús zarándoklat alapvető értelmével, szerepével. Éppen ezért hangsúlyozzuk: a csíksomlyói pünkösdi zarándoklat igazi értéke a bűnbánatban, az Istennel való közös találkozásban, a Mária-tiszteletben rejlik. Törekedjünk tehát a búcsújárás szerepének megőrzésére úgy egyénileg, mint közösségi szinten, hogy keresztényekként megfelelő magatartásunkkal méltó örökösei, folytatói lehessünk és maradhassunk őseink hitének, a csíksomlyói búcsújárás hagyományainak. Meggyőződésünk, hogy a közös imádkozásban és a közös Szűzanya-tiszteletben megnyilvánuló tiszta hit az Istenre való rátalálás mellett minden magyar egymásra találásának a kegyelmévé is válik."
További pünkösdi liturgiák Csíksomlyón
Május 23-án, vasárnap, pünkösd ünnepén, szentmisék a kegytemplomban: 7, 8, 10.30 és 19 órakor.
Május 24-én, hétfőn, pünkösd másodnapján szentmisék a kegytemplomban: 8, 10.30 és 19 órakor.
Molnár Melinda

Nincsenek megjegyzések: