2010. április 6., kedd

Ferences hittel


Békesség és minden jót!

Kedves Testvérek!

Küldöm e szerény imádságot, hogy terjesszétek, mondjátok, itt az ideje, mert ez a szűk két hét meghatározhatja jövőnket. Imádkozzatok(-unk) a Boldogságos Szűzanyánkhoz és kérjétek a Szentlelket, minél több embert világosítson meg s térjen a keresztényi hiteles útra, szóval és cselekedettel egyaránt.

Imádságos szeretettel: László testvéretek
Hazánk Őrangyalához.

Ó hazánk Szent Őrangyala,
Tiéd a kiváltság, hogy megvédd
reménységünk szeretett földjét.
Hozzád fordulunk Szent Angyalunk,
Isten igazságosságának, szépségének
és igazságának hatalmas követe!
Vezess elhatározásainkban,
őrködj céljaink fölött!
Tisztítsd meg kívánságainkat!
Hozd el népünk számára Isten irgalmának világosságát!
Hozd el népünknek Isten irgalmas jóságát!
Hozd el népünknek Isten irgalmas szeretetét!
Ments meg minket
Isten igazságosságának Szent Angyala,
múltunk tévedéseitől!
Tedd nemessé népünket Isten akaratának igazságával!
Tett erőssé népünket Isten akaratának bölcsességével!
Áraszd népünkre Isten akaratának áldását!
Áraszd ki Isten Lelkének jóságát földjeinkre és folyóinkra!
Áraszd szét Isten Szentségének jótéteményeit a szelek által
fáinkra, virágainkra és mezőinkre!
Áldd meg állatainkat, halainkat és madarainkat!
Vedd hatalmas szárnyadra népünket
és vígy minket mindörökre Isten irgalmas Szívébe!
Amen.

Nincsenek megjegyzések: