2010. április 27., kedd

Adj időt!


Naponta így imádkozom egy teljesebb életért.
Azért nem írtam: teljes életért, mert az már lehetetlen.
Nem nyafogok.
Naponta megvívom harcomat minden lélegzetért, minden lépésért, minden szóért.
Minden kedvességért, minden simogatásért.
Minden percért, melyet nem egyedül kell töltenem.
Harcolok minden ismeretért, tapasztalásért, ami nem volt birtokomban.
Keresem az élet minden szépségét, gyönyörűségét, melyben nem volt részem.
Életem ettől olyanná vált, mintha gyorsjáratra ültem volna.
Sokan furcsállják, kevesen értik.
Követni még kevesebben akarják.
Azért én imádkozom: Uram, adj időt, erőt, hogy szolgálhassalak!
Páduai Szent Antalhoz, védőszentemhez így imádkozom:
Ima kérésünk meghallgatásáért
Alázatos lélekkel járulok hozzád, hatalmas pártfogóm, Szent Antal. Nincs nap életünkben, amelyen valami kellemetlenség ne érne bennünket. Testi és lelki javainkat állandó kár éri. El kellene menekülnünk a világból, hogy megszabaduljunk az eredeti bűn szomorú következményeitől, a csapásoktól. Bár lelkem tele van keserűséggel, mégsem veszítem el bizalmamat. Nincs okom a csüggedésre, amíg akkora pártfogóm van, mint Te, dicsőséges Védőszentem. Tebenned még senki sem csalatkozott. Ha kellett, csodával segítettél nyomorúságunkon és tehetetlenségünkön. Könnytől fátyolos a szemem, de bizalommal tekintek Reád, hatalmas Szószólóm. Hallgasd meg panaszomat, és segíts meg reám szakadt bajomban... (Itt mondd el saját szavaiddal, miben szorulsz Szt. Antal segítségére.) Bízom Benned, hogy meghallgatod bajba jutott híved kérését. Ígérem, hogy kérésem teljesítéséig is megjavítom életemet, és elkerülök minden bűnt. Ha meghallgattad kérésemet, egész életemet egyetlen háladallá teszem Isten dicsőségére és a Te tiszteletedre. Mindenkinek hirdetni fogom az Úr jóságát, s a Te hatalmas pártfogásodat. Kedveltjeidet, a szegény embertestvéreket különösen fogom szeretni, és alamizsnámmal támogatni. Egész életemben követni foglak Téged, hogy mindenki meglássa rajtam, mennyire tisztellek, s mily hálás vagyok a kapott jókért. Halálom után ékköve akarok lenni annak a koszorúnak, amely a Te közbenjárásod és hatalmad dicsőségét hirdeti az örökkévalóságban. Ámen.

Nincsenek megjegyzések: