2009. december 9., szerda

Nemzeti imanap


Kedves Testvérek!
Közeledik a Nemzeti Imanap, ezért küldöm az alábbi írást. Ha tudtok, kérlek segítsetek, hogy minél többen be tudjanak kapcsolódni ebbe a fontos kezdeményezésbe.
Köszönettel: Sipos Gyula

Nemzeti Imanap, 2009. január 18., Szent Margit ünnepén

Gazdasági válság, politikai válság, világjárvány, éghajlat-katasztrófa - és bizalmatlanság, gyűlölet, az erkölcstelenség felmagasztalása... szinte minden napra jut egy-egy új hír, esemény, ami megerősítheti meggyőződésünket, hogy válságos időszakot élünk át. A kérdés azonban nem az, hogy válságok sodrában élünk-e, avagy sem, hanem az: mi lesz ezeknek a kimenetele? Van-e még megoldás, lehetséges-e kikeveredni ezekből a válságokból, vagy megadóan tegyük fel a kezünket és készüljünk az elkerülhetetlen összeomlásra?
Én teljes eggyőződéssel hiszem és vallom, hogy van megoldás, még mindig lehetséges kikerülni ebből az ördögi örvényből, amibe hazánk - az egész világgal együtt - belekerült.
A megoldást természetesen nem én tudom, de azt igen, hogy hol található és hogyan lehet megérteni azt.Istennek, és a benne bízóknak ugyanis - a Szentírás tanúsága szerint - semmi sem lehetetlen, Neki mindig vagy egy jó megoldási terve, és azt hajlandó is átadni nekünk! A kérdés csak az, hogy készen állunk-e Isten megoldásának fogadására és képesek vagyunk-e megérteni azt?
Azt gondolom, hogy részleteiben talán igen, de egészében biztosan még nem vagyunk erre felkészülve és nem is tudnánk befogadni az Isten ajánlotta megoldásokat. Mit kell tehát tennünk? Legelőször is imádkoznunk kell! Kérni Isten kegyelmét, a Szentlélek hét ajándékát - az értelem és tudomány lelkét, a bölcsesség és jótanács lelkét, a jámborság és istenfélelem lelkét és az erősség lelkét - hogy készítse fel a szívünket az Ő tanácsai befogadására. Nem elég azonban csak egyenként és személyesen kérni, hanem kérnünk kell közösségileg, kérnünk kell nemzetközösségként is - miként egykor egész Ninive kérte és meghallgatást talált -, hogy megértésre juthassunk.
De vajon készen állnak-e a politikai élet, a gazdasági élet, a kultúra, az egészségügy, stb. irányítói és szerveződései, hogy Istenhez forduljanak megoldásért és imádságban és szeretetben kutassák a válságból kivezető utat? Tudjuk, hogy nem állnak készen. Ezért nekünk kell helyettük is, értük is imádkozni!
A 2010. január 18-i Nemzeti Imanap már a hatodik lesz a sorban, amikor közösen imádkozhatunk országunkért és nemzetünkért - és eddig még sohasem maradtunk válasz nélkül! Isten most is megmutatja jelenlétét és kegyelmeit közöttünk!
Szeretném kérni minden keresztény testvéremet - felekezettől függetlenül -, hogy forrjunk össze imádságban a Nemzeti Imanapon! Kérlek benneteket, segítsetek, hogy minél több emberhez eljusson az Imanap híre, hogy így még többen bekapcsolódhassanak ebbe a nagyon fontos kezdeményezésbe!

Nincsenek megjegyzések: