2009. december 20., vasárnap

Elgondolkodtató vélemény a Székely Himnuszról


Barátomtól az alábbi gondolatot kaptam:
Laudetur!

Hiteles forrásból kaptam, küldöm.
Pax Nobis:
Olívia

„Egyik paptestvérünk egyházközségi lapjában jelent meg az alábbi rész ebben az évben:

"Erdő Péter bíboros egy ünnepi misét követően a magyar himnuszt még megvárta, ám a székely himnusz elől szinte tüntetőleg kivonult. Már azt sem érdemeljük meg, hogy az ország első főpapja megtisztelje ezt a magyarok számára fontos éneket? Mit szól ehhez a papság többi része?

Jómagam nem voltam ott az eseményen, és nem is beszéltem a bíboros úrral, ezért nem tudhatom a pontos okát cselekedetének. Sejtésem azonban van. Ő azon intelligens emberek közé tartozik, akik tisztában vannak azzal, hogy a magyarság megvallásához nem elég a manapság fölkapott "székely himnusz" éneklésekor tapasztalt érzelmi túlfűtöttség, ahhoz szükséges még némi kultúra és műveltség is. Ugyanis akik rendelkeznek ez utóbbiakkal, jól tudják, hogy az említett énekkel komoly bajok vannak. Ezeket a problémákat - kiemelkedő színvonalú zenetudósunk, Dobszay László gondolatait felhasználva - foglalom most össze.
"Sok mindenért sajnálom a székelyeket, de legjobban talán a "székely himnuszért". Ennél biztosan jobbat érdemeltek. Mindenekelőtt: nehéz elképzelni magyartalanabb dallamot. Mindaz (ritmus, dallamvezetés), amit Kodály, Bárdos és mások annak idején együtt tanítottak, hogy ellenkezik a magyar zenei hagyománnyal, együttesen megtalálható benne. Ráadásul nehéz elképzelni csúnyább dallamot. Ez az, amire azt mondják: tömény giccs.

És a szöveg? Szerinte népünket nem Isten, hanem a Végzet vezeti, göröngyös úton, sötét éjjelen. A segítséget Csaba királyfitól várjuk, de nem világos, hogy a győzelmet itt fogja-e megadni, vagy vezetésével emigrálunk a Tejútra. Ámde nem, a göröngyös út nem a csillagos égben elnyert győzelemhez vezet, hanem egy olyan tengerbe, mely a népek harcától zajlik (a tenger, amint zajlik?). Ott a székelység egy különös sziklává válik. Míg a szikla a Bibliában, a költészetben a szilárdság, a biztonság jelképe, addig ennek a tengerben álló sziklának az a tulajdonsága, hogy porlik. Ez a porló szikla a maroknyi székely, de ha csak maroknyi, akkor nem volt-e törvényszerű Trianon, és Erdély elvétele? Szerencsére a végén mégiscsak előkerül a Végzet helyett Isten, aki nem hagyja elveszni Erdélyt.

A székelyeknek sosem volt külön himnuszuk. Ez a "himnusz" sem Erdélyben keletkezett, hanem Budapesten, amikor 1920-as években kezdtek szervezni a Zugligetben "tavaszi nagyáldozatokat", a Hadúr tiszteletére gyújtott tüzekkel, lófőkkel, pohárnokokkal, rabánbánokkal és sok egyéb kellékkel. Ezek természetesen a pogány ideológiára épültek.

A "székely himnusz" egy viszonylag kicsiny, sajátos gondolkodású csoport tulajdona maradt a közelmúltig. Magyarországon ellene hatott nemcsak a politikai hatalom, hanem a többé-kevésbé mégis érvényesülő értékigény is. Erdélyben az elnyomatás évei különleges érzelmi töltést adtak e tiltott gyümölcs élvezetének. De az erdélyi értelmiség körében megszólaltak a kritikai hangok is. Azoké, akik nem akarták azonosítani vele sem magyarságukat, sem erdélyiségüket.


Itthon a falurombolás elleni tüntetéseken hozták elő azok, akik fiatalkorukból emlékeztek rá. Bizonyos, hogy sokak számára őszinte érzés kifejezése volt, akár a nemzeti érzésé, akár az Erdély melletti kiállásé. Sajnos cinikus politikai manipuláció eszközévé is vált. Igazi végiggondolás nem áll mögötte.

Mi sem mutatja ezt jobban, mint hogy ez a lényegében pogány mentalitású szöveg egyes templomokba is behatolt. S ha az erdélyi magyarsággal való összetartozás kifejezésének tekinthetjük, felvethető: hol a felvidéki himnusz? hol a vajdasági, kárpátaljai vagy éppen a burgerlandi himnusz? Nem lenne jobb egy olyan himnusz, amely minden magyaré? De hiszen van ilyen, úgy kezdődik: "Isten áldd meg a magyart". Ugye, hogy a leírtak fényében már nem is tűnik furcsának a bíboros úr magatartása?


A közelmúltban kiadott püspökkari körlevél - a 2009. szeptember 10-i dátumú - fényében ez is megvizsgálandó, hogy az esztendős ünnepeinken valóban kell-e énekelnünk a pápai és magyar himnuszt követően a "székely himnusz"-t is?... „

--
„Mi pedig mindnyájan, miközben fedetlen arccal szemléljük az Úr dicsőségét [Kiv 16,7;], ugyanarra a képmásra változunk át dicsőségről dicsőségre az Úr Lelke által.” 2 Kor 3,18

„Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza a te [Ésa. 58,8.] igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet.” Zsolt. 37,4-6
_____________________________________________________________

Nincsenek megjegyzések: