2009. december 17., csütörtök

Ferencesek nyomdokaiban


Aki beleolvas blogomba, láthatja, milyen élénken foglalkoztat a Ferences Rend, a ferences értékek.
Nos, első hitélményem volt, hogy újjá szhülettem.
Hitemre találtam.
Ebben a Cursillo mozgalom segített.
Rendbe tettem életem, Debrecenbe költöztem.
Abban, hogy gyökeret eresztettem a városban, barátokra találtam, a Szent Család Plébánia közössége segített.
Aztán megtaláltam Böjte Csaba Atyát, személyén át a Ferences Rendet, ferences lelkiséget.
Megtaláltam a Debrecenben élő ferences Testvéreimet, a Kapisztrán Szent János Közösséget.
Ma már bátran tekinthetem magam a ferencesek szent családjának tagjaként.
Életem új értelmet, célokat, feladatokat nyert.
Egy erdélyi gyermekotthon támogatását, kapcsolatépítést, a ferencesek debreceni hagyományainak kutatását, bemutatását.
Ma, Páter Kiss Szalézról olvastam:
P. Kiss László Szaléz
- élete évszámokban -

• 1904. július 27-én születik Szegeden, egy tízgyermekes család ötödik gyermekeként. Apja Kiss Ernő cipészmester, anyja Halász Piroska.
• 1920. szeptember 24-én belép a ferences rendbe, az egri kisszemináriumba kerül. Beöltözése 1920. október 3-án. Védőszentje Szalézi Szent Ferenc. (1920/21: valószínűleg a ciszter gimnázium 3. évfolyamát végzi.)
• 1921. október 5-én a szécsényi rendházba kerül: klerikusi tanulmányokra készülő novícius.
• 1922 szeptemberétől az egri ciszterciek gimnáziumában folytatja tanulmányait, az egri rendház klerikus növendéke. (1922/23 és 1923/24 tanévek: gimn. 4. és 5. évf.)
• 1924-től a jezsuiták pécsi Pius gimnáziumában tanul, a pécsi rendház klerikus növendéke. (1924/25 és 1925/26: gimn. 6. és 7. évf.)
• 1925. július 28-án szubdiakónussá szentelik.
• 1926-28. A gyöngyösi rendház örökfogadalmas klerikus növendéke.
• 1927. június 23-án diakónussá szentelik.
• 1928. szeptember 2-án pappá szentelik.
• 1929. július 23-án elfoglalja első állomáshelyét a pécsi Collegium Seraphicumban. Először a kollégisták magisztere, majd prefektus is; rendes és nagyböjti szónok; lelkigyakorlatvezető.
• 1934-tól a jászberényi studiumházban filozófiatanár. (1934-36 között ugyanitt feladatai: klerikusmagiszter; a házi tanács tagja; a rendház gazdasági felelőse; rendes és nagyböjti szónok; elmélkedéstartó a laikus testvérek számára; a vincés nővérek gyóntatója.)
• 1936 végén a salgótarjáni rendházba kerül.
• 1937. szeptemberétől az Egyesült Államokban misszionárius: a New Brunswick-i Szent László plébánia plébánosa, Detroitban a Katolikus Magyarok Vasárnapja társzerkesztője. (Ezeken kívül feladatai 1937-41 között: a commissarius atya tanácsadója, a ház helyi elöljárója, hitszónok és népmissziós, a Jézus legszentebb Neve Társulat és a Mother's Club igazgatója.)
• 1942-ben hazatér, és a debreceni rendház vezetője. (Ugyanitt: plébánoshelyettes, elmélkedésvezető a laikus testvérek számára, a Harmadrend vezetője, hitszónok, gyóntató.)
• 1944. június 23-tól Gyöngyösön klerikusmagiszter, valamint (1944 és 1946 között) a filozófia és a pasztorális teológia tanára.(Ezek mellett: hitszónok, gyóntató, a házi tanács tagja.)
• 1945 A KEDIM megalapítása.
• 1945 végén több orosz katonát megölnek Gyöngyösön, és több rendőrparancsnokságot megtámadnak Gyöngyös környékén.
• 1946. április 28-án letartóztatják, majd kényszervallatás után koncepciós perben (szeptember 10-14.) halálra ítélik.
• Valószínűleg 1946. december 10-én az ítéletet végrehajtották. Nyughelye ismeretlen.
• 1993. május 25-én rehabilitálták.

Páter Kiss Szaléz munkájával, életével tanúságot tett Jézus Krisztusról, hitvalló volt. Méltó, hogy összegyűjtsük mindazokat a dokumentumokat, írásokat, amelyek még fellelhetők. Méltó, hogy a még élő tanúk visszaemlékezéseit lejegyezzük, és példaként hozzuk az utókor számára.

Nincsenek megjegyzések: